NZa screent websites zorgverzekeraars

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) screent in de komende overstapperiode of de informatie over de polissen van zorgverzekeraars duidelijk is. Zorgverzekeraars moeten, bijvoorbeeld op hun website, duidelijk aangeven met welke zorgaanbieders zij een contract hebben en hoe hoog de vergoeding is voor niet-gecontracteerde zorg. Ook moeten zij aangeven waar informatie te vinden is als er nog nieuwe contracten worden afgesloten in 2014.
De verschillen tussen de aangeboden zorgpakketten worden groter. Zorgverzekeraars lopen meer financieel risico en zullen daarom scherper kiezen bij welke zorgaanbieders zij wel en bij welke zij geen zorg inkopen. Om te zorgen dat verzekerden een weloverwogen keuze kunnen maken, hebben zij duidelijke informatie nodig over wat er precies wel en niet in het zorgpakket zit en wat zij eventueel moeten bijbetalen als zij naar een zorgaanbieder willen waar geen contract mee afgesloten is.
 
De zorgautoriteit screent daarom de informatievoorziening door zorgverzekeraars in de overstapperiode tussen 1 november 2013 en 31 januari 2014. Zorgverzekeraars die onvoldoende informatie geven over het gecontracteerde zorgaanbod en de hoogte van de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg, moeten dit direct aanpassen. Doen ze dit niet, dan zal de NZa handhaven.
 
De informatieverstrekking door zorgverzekeraars moet voldoen aan alle minimale eisen uit de Beleidsregel Informatieverstrekking door zorgverzekeraars.
Gepubliceerd op:  12 november 2013 1161 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa waarschuwt zorgverzekeraars wegens intransparant inkopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

2 september 20191429 x bekeken

NZa Monitor Zorgverzekeringen verschenen

De NZa brengt jaarlijks een Monitor Zorgverzekeringen uit, waarin wordt ingegaan op ontwikkelingen en aandachtspunten bij zorgverzekeraars.

20 november 2018430 x bekeken

NZa controleert zorgverzekeraars op goede keuze-informatie over zorgverzekering

De NZa controleert de komende maanden of zorgverzekeraars in het overstapseizoen goede informatie geven zodat mensen in staat zijn om de zorgverzekering te kiezen die bij hen past. Daarbij wordt dit jaar specifiek gekeken of de informatie die mensen nodig hebben voor hun keuze vindbaar is op de site van zorgverzekeraars. Ook kijkt de NZa of zorgverzekeraars inspelen op de veranderende online informatiebehoefte van verzekerden.

17 oktober 2018486 x bekeken