NZa stand van de zorg 2019

De NZa heeft de jaarlijkse Stand van de zorg gepubliceerd. De zorgautoriteit geeft daarin een overzicht van hoe zij kijken naar de verschillende sectoren in de zorg. De publicatie bevat ook veel cijfermatig materiaal.
Klik hier voor het overzicht. Met betrekking tot de voor de leden van Diagned relevante sectoren en speler wijzen wij onder meer op het volgende:

  • Medisch-specialistische zorg: de kosten in de periode 2015 - 2017 stijgen. Voor 2018 zijn nog niet alle declaraties binnen, maar de verwachting is dat de kosten verder oplopen. Grootste uitgaven: oncologische zorg en dure geneesmiddelen. Voor vrijwel alle vormen van medisch-specialistische zorg geldt dat de kosten stijgen. De grootste stijging ziet de NZa bij de oncologische zorg (de zogenoemde ‘nieuwvormingen’). De kosten voor deze zorg vormen het grootste aandeel van de kosten van de medisch-specialistische zorg. Ook stijgen de kosten voor dure geneesmiddelen sterk stijgen. In 2016 gaven zorgverzekeraars 1.91 miljard uit aan dure geneesmiddelen. Op basis van schattingen van zorgverzekeraars in de monitor dure geneesmiddelen komt dat voor 2017 uit op 2.08 miljard. Een verdere stijging van de kosten van maar liefst 9%. De groei van de kosten voor deze dure geneesmiddelen ligt veel hoger dan de afgesproken groei in de hoofdlijnenakkoorden. De kans bestaat dan ook dat de groei van dure geneesmiddelen andere medisch specialistische zorg wegdrukt.
  • Huisartsenzorg: De afgelopen jaren stegen ook de kosten voor de huisartsenzorg jaarlijks. De kostenstijging ligt hoger dan de gemiddelde kostenstijging van de Zvw. Het aantal patiënten is nagenoeg gelijk gebleven. Wel ziet de NZa een stijging van het aantal consulten. De klassieke inkomsten voor de huisarts, zoals inschrijftarief en consulten (S1) nemen een steeds kleiner deel in van de kosten. Dat komt vooral door de stijgende kosten bij netwerk/ multidisciplinaire zorg en innovatie (S2 en S3). In totale omvang en kosten blijft S1 wel het grootst. Het gebruik van de praktijkondersteuner huisarts ggz (poh-ggz) nam in de afgelopen periode flink toe. Deze consulten stegen de afgelopen jaren meer dan 50% in kosten. Op basis van de declaraties ziet de NZa dat de huisartsenzorg in de afgelopen jaren is veranderd. De inzet op multidisciplinaire zorg, innovatie en poh-ggz is duidelijk terug te zien. De bekostiging heeft het gewenste effect. Onmisbaar nu het tekort aan huisartsen steeds verder oploopt.
  • Zorgverzekeraars: In 2019 zijn er in totaal 11 zorgverzekeringsconcerns, die weer bestaan uit 24 zorgverzekeraars. Het aantal mensen dat gebruik maakt van een collectieve zorgverzekering daalde in 2019 ten opzichte van 2018. Het aantal mensen met een aanvullende verzekering bleef ongeveer gelijk. De NZa ziet dat het aanbod groeit, maar dat er niet zozeer meer keuze komt. Men is voorstander van een onderscheidend en overzichtelijk polisaanbod. Van de 59 polissen waren er 23 gelijk of bijna gelijk aan een andere polis binnen hetzelfde concern. Wel verschillen de premies voor deze polissen. Eén concern biedt dezelfde polis zelfs 6 keer aan onder verschillende merknamen. Dit maakt het voor verzekerden onnodig lastig om een keuze te maken voor een polis. De NZa vindt het wenselijk dat de zorgverzekeraars heroverwegen om nagenoeg gelijke polissen te schrappen. Ook is het belangrijk dat zorgverzekeraars informatie over de polissen nog beter ontsluiten, zodat verzekerden een goed geïnformeerde keuze kunnen maken.

 

Gepubliceerd op:   6 november 2019 1077 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa - Reguliere zorg gaat weer terug naar normaal

De NZa heeft op 4 juni laten weten dat het aantal verwijzingen naar ziekenhuis eind mei weer boven 100.000 lagen. Daarmee ligt het aantal verwijzingen voor reguliere ziekenhuiszorg op 80% van voor de corona-uitbraak. De inschattingen is dat huisartsen als gevolg van de coronacrisis inmiddels ruim hebben gedaan dan verwacht op basis van historische data.

5 juni 2020832 x bekeken

NZa: Zorgcontracten van zorgverzekeraars geven ziekenhuizen de verkeerde prikkel

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen houden in contracten nog erg vast aan het belonen van volume. De afspraken stimuleren nog steeds om zoveel mogelijk zorg te leveren. Medisch-specialistische bedrijven binnen een ziekenhuis krijgen op hun beurt ook meestal betaald op basis van het aantal behandelingen dat ze declareren. Dat blijkt uit de monitor inhoud contracten medisch-specialistische zorg 2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit en de interviews met ziekenhuizen en medisch-specialistische bedrijven over innovatieve financiële afspraken.

21 januari 2020936 x bekeken