NZa stimuleert juiste zorg op juiste plek in regels medisch-specialistische zorg 2020

De NZa neemt nog een aantal andere maatregelen per 2020 om de juiste zorg op de juiste plek te stimuleren.
Deze maatregelen zijn:
  • De invoering van een zorgprestatie die de  declaratie van klinische zorg thuis mogelijk maakt (medisch-specialistische zorg thuis) per 2020
  • De toevoeging van ‘klinisch technoloog’ aan het rijtje van beroepen die de poortfunctie uitvoeren per 2020, waardoor ook deze beroepsgroep - zonder tussenkomst van een medisch specialist - zorgtrajecten kan openen en in rekening brengen.
  • Verduidelijkingen van de regels bij parallelle zorgvragen.
  • Zorginkoop 2020: De NZa wil dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afstappen van traditionele contractafspraken waarbij belonen op basis van volume het uitgangspunt is. In plaats daarvan moeten contracten die gebaseerd zijn op waardegedreven zorg de norm worden, zodat zorg op de juiste plek en doelmatige inzet van mensen en middelen een stap dichterbij komt. Zie hierover ook het NZA advies: belonen van zorg die waarde toevoegt.
 

 

Gepubliceerd op:   8 mei 2019 586 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa: Zorgcontracten van zorgverzekeraars geven ziekenhuizen de verkeerde prikkel

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen houden in contracten nog erg vast aan het belonen van volume. De afspraken stimuleren nog steeds om zoveel mogelijk zorg te leveren. Medisch-specialistische bedrijven binnen een ziekenhuis krijgen op hun beurt ook meestal betaald op basis van het aantal behandelingen dat ze declareren. Dat blijkt uit de monitor inhoud contracten medisch-specialistische zorg 2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit en de interviews met ziekenhuizen en medisch-specialistische bedrijven over innovatieve financiële afspraken.

21 januari 2020747 x bekeken

NZa stand van de zorg 2019

De NZa heeft de jaarlijkse Stand van de zorg gepubliceerd. De zorgautoriteit geeft daarin een overzicht van hoe zij kijken naar de verschillende sectoren in de zorg. De publicatie bevat ook veel cijfermatig materiaal.

6 november 2019875 x bekeken

NZa: focus op verplaatsing van zorg en waardengedreven zorg in contractering msz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om af te stappen van een bekostigingssysteem dat vooral geënt is op het uitvoeren van behandelingen, en meer in te zetten op waardegedreven zorg. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars worden aangespoord om in de contracten concrete afspraken te maken om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

6 november 2019807 x bekeken