NZa: verzekeraar moet ziekenhuisrekening beter controleren

Zeven verzekeraars moeten de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laten zien hoe zij hun controles van declaraties gaan verbeteren.

Uit onderzoek blijkt dat verzekeraars declaraties laat en niet diepgaand genoeg controleren. Bovendien moeten zij mogelijke fraude planmatiger onderzoeken. De NZa heeft dit jaar extra aandacht voor de aanpak van te hoge zorgrekeningen.

Zorgverzekeraars hebben een cruciale rol bij de controle van declaraties. Zij kunnen bij uitstek controleren of een rekening klopt en dit checken bij het ziekenhuis. Ook kunnen zij met gegevensanalyse bekijken of er afwijkingen zijn met wat andere ziekenhuizen en specialisten gemiddeld declareren. Dit kunnen zij dan weer gebruiken bij de zorginkoop. Als een ziekenhuis bijvoorbeeld veel meer dure oorbehandelingen of heupoperaties declareert, dan kan de verzekeraar bij de inkoop afspreken dat het ziekenhuis de behandeling na een bepaald aantal niet meer vergoed krijgt.

Uiteraard is het de eerste verantwoordelijkheid van het ziekenhuis om correct en tijdig te declareren. Vervolgens is het de taak van de verzekeraar om te controleren of dit juist is gebeurd. Maar een goede totaalopzet van controles en moderne controletechnieken doen nog te langzaam hun intrede bij verzekeraars, vindt de NZa. Er zijn wel goede ontwikkelingen, maar meer inzet is  nodig. Als de verzekeraars dit jaar geen verbetering laten zien, kan de NZa boetes uitdelen.

Verbetermogelijkheden zijn er bijvoorbeeld als het gaat om het analyseren van gegevens (datamining), het meer planmatig aanpakken van zorgfraude, meer risicoanalyses uitvoeren voor gepast gebruik. Dit jaar heeft de NZa extra aandacht voor correct declareren: niet meer declareren dan nodig is. Voor dit project onderzoekt de NZa bijvoorbeeld declaraties van het VU Medisch Centrum en onderneemt zij dus ook actie richting verzekeraars.

 

Gepubliceerd op:  26 februari 2013 950 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars geven vernieuwing van ziekenhuiszorg extra impuls

Om een extra impuls te geven aan de noodzakelijke vernieuwing van de zorg hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een pakket van maatregelen afgesproken. Naast een financiële injectie om nieuwe initiatieven versneld van de grond te krijgen, bundelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars hun krachten om de stijgende kosten van dure geneesmiddelen te beteugelen, gepast gebruik verder te bevorderen en om knelpunten op IT-gebied aan te pakken.

19 februari 20201543 x bekeken

1,1 miljoen verzekerden overgestapt naar andere zorgverzekeraar

De jaarlijkse mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen ligt weer achter ons. Uit een analyse van Vektis van de voorlopige cijfers van zorgverzekeraars blijkt dat 6,2% van de verzekerden (1,1 miljoen personen) per januari 2020 is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar.

21 januari 2020733 x bekeken

NZa waarschuwt zorgverzekeraars wegens intransparant inkopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

2 september 20191469 x bekeken