NZa wil vrije contractering ziekenhuiszorg

Belemmer zorgverzekeraars niet bij de inkoop van ziekenhuiszorg. Daarvoor pleit de Nederlandse Zorgautoriteit in een consultatiedocument.

Minister Schippers van VWS vroeg de NZa om advies over het integrale tarief in ziekenhuizen vanaf 2015. Verzekeraars moeten volgens het advies vanaf 2015 kunnen kiezen bij welk ziekenhuis ze wel productie willen afnemen, en bij welk ziekenhuis niet. De belemmeringen die er nu zijn moeten wat de NZa betreft verdwijnen. Zo is er nu per ziekenhuis nog een honorariumplafond. Daardoor zijn verzekeraars niet volledig flexibel in hun inkoop: ze moeten vanwege dat plafond soms ook niet-efficiënte zorgaanbieders contracteren, omdat per ziekenhuis de productie door die plafonds grotendeels vastligt.

Ook de lonen van specialisten zorgen voor minder vrijheid. Het belemmert een ziekenhuis bijvoorbeeld om taken van specialisten door goedkopere medewerkers te laten doen. Door in het integrale tarief de honoraria vrij onderhandelbaar te maken, kunnen verzekeraars nog beter sturen op de kosten en hoeveelheid behandelingen van ziekenhuizen. Door deze verandering kunnen straks alleen zorginstellingen bij verzekeraars zorg declareren, medisch specialisten declareren bij het ziekenhuis.

Ook de honoraria in het A-segment (vaste prijzen), worden vrij onderhandelbaar tussen het ziekenhuis en de specialist. Instellingen onderhandelen zelf, al dan niet met de verzekeraar, over welk deel van dat tarief naar het ziekenhuis gaat en welk deel het loon voor de specialist is. In het advies stelt de NZa voor het totaalbudget van ziekenhuizen en medisch specialisten, de macrokaders, samen te voegen. Als dit macrokader overschreden wordt, dan kan de minister dat geld met het macrobeheersingsinstrument bij het ziekenhuis terughalen. Het ziekenhuis en de specialisten kunnen de korting onderling verrekenen.

De NZa wil daarnaast extra bevoegdheden om effectiever tegen regiomaatschappen van medisch specialisten op te treden. Deze maatschappen kunnen zich onafhankelijk van het ziekenhuis gedragen dat kan alsnog problemen opleveren bij de onderhandelingen. De maatschappen kunnen bijvoorbeeld hoge tarieven vragen en de verzekeraar heeft dan geen andere keuze voor een andere aanbieder in de buurt. Het onderzoek naar de toename van het aantal instellingsoverstijgende maatschappen is, in opdracht van de NZa, uitgevoerd door het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg.

 

Gepubliceerd op:  14 juni 2013 866 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa waarschuwt zorgverzekeraars wegens intransparant inkopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

2 september 2019123 x bekeken

NZa Monitor hulpmiddelenzorg

De NZa heeft de Monitor hulpmiddelenzorg uitgebracht. Het doel van deze monitor is om meer inzicht te bieden in de hulpmiddelensector en de signalen die de NZa de afgelopen jaren over deze sector heeft ontvangen te inventariseren op risico’s liggen voor de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid.

8 mei 2019485 x bekeken