NZa wil vrije contractering ziekenhuiszorg

Belemmer zorgverzekeraars niet bij de inkoop van ziekenhuiszorg. Daarvoor pleit de Nederlandse Zorgautoriteit in een consultatiedocument.

Minister Schippers van VWS vroeg de NZa om advies over het integrale tarief in ziekenhuizen vanaf 2015. Verzekeraars moeten volgens het advies vanaf 2015 kunnen kiezen bij welk ziekenhuis ze wel productie willen afnemen, en bij welk ziekenhuis niet. De belemmeringen die er nu zijn moeten wat de NZa betreft verdwijnen. Zo is er nu per ziekenhuis nog een honorariumplafond. Daardoor zijn verzekeraars niet volledig flexibel in hun inkoop: ze moeten vanwege dat plafond soms ook niet-efficiënte zorgaanbieders contracteren, omdat per ziekenhuis de productie door die plafonds grotendeels vastligt.

Ook de lonen van specialisten zorgen voor minder vrijheid. Het belemmert een ziekenhuis bijvoorbeeld om taken van specialisten door goedkopere medewerkers te laten doen. Door in het integrale tarief de honoraria vrij onderhandelbaar te maken, kunnen verzekeraars nog beter sturen op de kosten en hoeveelheid behandelingen van ziekenhuizen. Door deze verandering kunnen straks alleen zorginstellingen bij verzekeraars zorg declareren, medisch specialisten declareren bij het ziekenhuis.

Ook de honoraria in het A-segment (vaste prijzen), worden vrij onderhandelbaar tussen het ziekenhuis en de specialist. Instellingen onderhandelen zelf, al dan niet met de verzekeraar, over welk deel van dat tarief naar het ziekenhuis gaat en welk deel het loon voor de specialist is. In het advies stelt de NZa voor het totaalbudget van ziekenhuizen en medisch specialisten, de macrokaders, samen te voegen. Als dit macrokader overschreden wordt, dan kan de minister dat geld met het macrobeheersingsinstrument bij het ziekenhuis terughalen. Het ziekenhuis en de specialisten kunnen de korting onderling verrekenen.

De NZa wil daarnaast extra bevoegdheden om effectiever tegen regiomaatschappen van medisch specialisten op te treden. Deze maatschappen kunnen zich onafhankelijk van het ziekenhuis gedragen dat kan alsnog problemen opleveren bij de onderhandelingen. De maatschappen kunnen bijvoorbeeld hoge tarieven vragen en de verzekeraar heeft dan geen andere keuze voor een andere aanbieder in de buurt. Het onderzoek naar de toename van het aantal instellingsoverstijgende maatschappen is, in opdracht van de NZa, uitgevoerd door het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg.

 

Gepubliceerd op:  14 juni 2013 985 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa - Reguliere zorg gaat weer terug naar normaal

De NZa heeft op 4 juni laten weten dat het aantal verwijzingen naar ziekenhuis eind mei weer boven 100.000 lagen. Daarmee ligt het aantal verwijzingen voor reguliere ziekenhuiszorg op 80% van voor de corona-uitbraak. De inschattingen is dat huisartsen als gevolg van de coronacrisis inmiddels ruim hebben gedaan dan verwacht op basis van historische data.

5 juni 2020685 x bekeken

NZa: Zorgcontracten van zorgverzekeraars geven ziekenhuizen de verkeerde prikkel

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen houden in contracten nog erg vast aan het belonen van volume. De afspraken stimuleren nog steeds om zoveel mogelijk zorg te leveren. Medisch-specialistische bedrijven binnen een ziekenhuis krijgen op hun beurt ook meestal betaald op basis van het aantal behandelingen dat ze declareren. Dat blijkt uit de monitor inhoud contracten medisch-specialistische zorg 2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit en de interviews met ziekenhuizen en medisch-specialistische bedrijven over innovatieve financiële afspraken.

21 januari 2020809 x bekeken

NZa stand van de zorg 2019

De NZa heeft de jaarlijkse Stand van de zorg gepubliceerd. De zorgautoriteit geeft daarin een overzicht van hoe zij kijken naar de verschillende sectoren in de zorg. De publicatie bevat ook veel cijfermatig materiaal.

6 november 2019926 x bekeken