Omzet ziekenhuizen 2012 stijgt met 5%

Ziekenhuizen hebben in 2012 een omzetstijging van zo’n kleine 5% gemaakt.

 

Deze conclusie trekt accountantsbureau BDO op basis van een voorlopige analyse van jaarverslagen van 65 ziekenhuizen; 22 ziekenhuizen moeten hun jaarverslag nog indienen. Ziekenhuizen maakten in 2012 een gemiddelde omzet van 262,3 miljoen euro. In 2011 bedroeg het gemiddelde per ziekenhuis 250,4 miljoen euro. De gezamenlijke omzet van de 65 ziekenhuizen bedroeg in 2012 zo’n 17,05 miljard euro tegenover 16,27 miljard euro een jaar eerder. 

De gemiddelde omzet van de 65 ziekenhuizen is 4,75 %. In de voorlopige analyse zijn 8 academische ziekenhuizen opgenomen en 57 algemene. De academische ziekenhuizen laten een gemiddelde omzetstijging zien van 5,63 % en de algemene ziekenhuizen een gemiddelde omzetstijging van 4,38 %.

 “Het is nog te voorbarig om te zeggen wat de precieze oorzaken zijn van de omzetstijging en welk deel van de stijging hieraan valt te koppelen”, zegt Frank van der Lee, consultant bij BDO Branchegroep Zorg. Wel noemt hij een aantal factoren die hierin een rol spelen. Het kan te maken hebben met prijsstijgingen, volumegroei en met de overheveling van de zogenaamde TNF-alfaremmers (medicijnen) naar het ziekenhuisbudget. De aanneemsommen die ziekenhuizen met zorgverzekeraars hebben afgesproken spelen ook een rol, denkt Van de Lee. Daarbij worden veelal afspraken gemaakt op basis van volumes in de voorgaande jaren. Als de prijzen stijgen neemt de opbrengst toe.

De ziekenhuizen hebben in 2012 per saldo een hoger resultaat geboekt dan in 2011, namelijk 365 miljoen gezamenlijk tegenover 268 miljoen euro in 2011. Een aanzienlijk deel hiervan is afkomstig uit het transitiefonds; een kleine 276 miljoen euro. Zonder een beroep op dit vangnet zouden de resultaten van de ziekenhuizen in 2012 aanzienlijk lager zijn geweest dan het voorgaande jaar.

 

 

Gepubliceerd op:  28 juni 2013 1044 x bekeken