Onderzoek: bij borstkanker veel minder vaak chemotherapie nodig

Opvallend prominent in het nieuws op 25 augustus: duizenden vrouwen in Nederland met borstkanker kunnen waarschijnlijk af zonder slopende chemotherapie. Een Nederlands bedrijf heeft een test ontwikkeld, die voorspelt wanneer chemo veilig en wel achterwege kan blijven. Deze opvallende claim is gebaseerd op een langjarig wetenschappelijk onderzoek onder duizenden patiënten, waarvan deze week de resultaten worden gepresenteerd in het vooraanstaande Amerikaanse medisch vakblad NEJM.
Weten wanneer chemotherapie wel of niet nodig is, is erg belangrijk voor patiënten en artsen, omdat de impact van de behandeling enorm is door de zware bijwerkingen, die bovendien zeker niet zonder risico zijn. Een patiënt kan bijvoorbeeld leverschade, hartfalen of beschadigingen aan het zenuwstelsel overhouden aan de behandeling.

Een chemotherapie heeft onder meer als doel te voorkomen dat de kanker uitzaait. Chirurgie of bestralen heeft alleen effect op de oorspronkelijke tumor en niet op de plekken waar de kanker ongemerkt al kan zijn uitgezaaid.

Daarom wordt relatief vaak gekozen voor een aanvullende chemotherapie, ook als de tumor chirurgisch is verwijderd, maar dat kan in de toekomst dus veel minder, zeggen de onderzoekers.  Volgens hen zouden elk jaar in Europa en de VS ruim honderdduizend patiënten met borstkanker een chemotherapie achterwege kunnen laten. Bijna zonder risico.

Klik hier voor meer informatie, de website van RTL en the New York Times.

 

 

 

Gepubliceerd op:  30 augustus 2016 929 x bekeken
Gerelateerde artikelen

70-genenprofiel leidt tot beter op gebruik chemotherapie bij vroege borstkanker

Borstkanker kan steeds beter worden behandeld. Niet iedere patiënt reageert echter even goed op medicatie. Het gebruik van een genexpressieprofiel, zoals het 70-genenprofiel, draagt bij aan een betere selectie van patiënten die met aanvullende systemische therapie behandeld worden. Dat blijkt uit een studie uit Utrecht.

2 september 2019159 x bekeken

Gebruik chemotherapie bij gen-expressieprofiel borstkanker vrijwel gelijk

Hoewel de richtlijnen zijn aangepast, is het aandeel patiënten met een vroeg stadium van borstkanker dat chemotherapie krijgt voorgeschreven op basis van een gen-expressieprofiel vrijwel gelijk gebleven in de periode 2012-2014 ten opzichte van 2004-2006. Dat blijkt uit onderzoek.

22 juni 2016655 x bekeken

MammaPrint bepalend voor wel of geen chemotherapie

Betrouwbaarheid en effectiviteit van de MammaPrint, die op basis van de activiteit van zeventig genen het persoonlijk risico voorspelt of een borsttumor zal uitzaaien, zijn aangetoond in een Europees onderzoek onder 6693 patiënten, waarvan ruim 2000 uit Nederland.

29 april 2016785 x bekeken