Onderzoek NZa: ziekenhuizen hebben voldoende marktmacht bij de inkoop van medische hulpmiddelen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in 2018 op verzoek van VWS onderzoek gedaan naar de inkoop- en marktmacht bij hulpmiddelen. Aanleiding voor dit onderzoek was een door de Tweede Kamer in december 2017 aangenomen motie over de kosten voor hulpmiddelen. Deze motie verwees naar een onderzoek van Ecorys uit 2011 waarin het beeld werd geschetst dat de kosten voor hulpmiddelen in Nederland relatief hoog zijn in vergelijking met het buitenland mogelijk als gevolg van het feit dat ziekenhuizen over te weinig inkoopmacht zouden beschikken tegenover hulpmiddelenleveranciers.
Uit het onderzoek van de NZa blijkt dit allemaal nogal mee te vallen. De NZa heeft een kwalitatief onderzoek uitgezet (inkoopafdelingen van) ziekenhuizen en zbc's in Nederland. 34 algemene ziekenhuizen, 6 academische ziekenhuizen en 3 zbc’s hebben deze vragen beantwoord. Alle respondenten geven aan in staat (60,5%) dan wel beperkt in staat (39,5%) te zijn om inkoopmacht uit te oefenen. Niemand geeft dus aan geen inkoopmacht te ervaren. De meest genoemde voordelen van het kunnen uitoefenen van inkoopmacht, zijn kostenbesparingen en betere voorwaarden. De mate waarin respondenten inkoopmacht kunnen uitoefenen, verschilt per product. Veel respondenten geven wel aan dat er specifieke producten zijn, zoals ict en zeer specialistische producten, waarbij het lastig is inkoopmacht uit te oefenen.
 
Op grond van deze resultaten ziet de NZa op dit moment geen reden tot het verrichten van nader onderzoek. Bent u geïnteresseerd aan de rapportage van de NZa over het onderzoek aan de Minister? Klik hier.

 

Gepubliceerd op:   9 april 2019 617 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Nederlands kankeronderzoek bundelt krachten: diagnostiek vrij-circulerend tumor-DNA naar kliniek

De analyse van spoortjes tumor-DNA in het bloed van kankerpatiënten is een nieuwe diagnostische techniek om te bepalen welke behandelingen individuele patiënten nodig hebben gedurende het verloop van hun ziekte. In Nederland worden nu alle krachten gebundeld om te onderzoeken – met studies voor long- en darmkanker – hoe de techniek ingebed kan worden en meerwaarde kan brengen in de ziekenhuispraktijk. Dit wordt gesubidieerd uit het onderzoeksprogramma Personalised Medicine van ZonMw.

20 november 2018243 x bekeken

Levensverwachting Nederland stijgt minder hard

De levensverwachting bij geboorte is in landen van de Europese Unie tussen 2011 en 2016 toegenomen van 80 jaar en 2 maanden naar 81 jaar. In Nederland steeg zij van 81 jaar en 1 maand naar 81 jaar en 6 maanden. De toename in zowel Nederland als de EU is lager dan in voorgaande periodes, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

2 oktober 2018482 x bekeken

DNA sequencing voor $2 per gen?

Wetenschappers van de Universiteit van California in Los Angeles hebben – kennelijk uit frustratie over de hoge kosten van commercieel verkrijgbare testen – een ‘ gene-synthesis technology’ ontwikkeld dat onderzoekers in staat zou stellen hun eigen genen snel en efficiënt zelf te maken. Dit zou slechts $2 per gen kosten. De techniek staat nu beschreven in Science.

23 februari 2018840 x bekeken