Onderzoekers van kankerscreeningtrials hebben te weinig oog voor de nadelen van screening

Dat laat een, overwegend Deense, studie in BMJ zien. Men houdt geen rekening met de gevolgen van overdiagnose, de psychosociale gevolgen en de vaak invasieve vervolgonderzoeken.
Bruno Heleno e.a. namen 57 onderzoeken onder de loep naar het nut van kankerscreening, met in totaal bijna 3,5 miljoen deelnemers. Deze onderzoeken bleken weinig oog te hebben voor de gevaren van screening. Slechts twee onderzoeken kwantificeerden het risico dat iemand een positieve uitslag krijgt, maar toch geen kanker blijkt te hebben. Enkel vier onderzoeken hadden ook oog voor het risico van overdiagnose. Naar de negatieve psychosociale gevolgen hadden slechts vijf onderzoeken gekeken. Het nadeel van de invasieve vervolgonderzoeken werd wel vaker bestudeerd (27 keer) en sterfte aan alle oorzaken was eveneens vaker een onderzoeksuitslag (in 34 gevallen).
 
De nadelen van screening verdienen meer aandacht, vinden de onderzoekers. Zeker omdat het bij screening om gezonde mensen gaat, die er zelf niet om gevraagd hebben. Het voordeel van de screening staat daarbij lang niet altijd als een paal boven water. Voor een goed geïnformeerde keuze heeft zowel de patiënt als de overheid meer gegevens nodig over de nadelen van screening, aldus de onderzoekers.
 
Heleno e.a. keken onder meer naar darmkankerscreening. Deze maand is de geleidelijke invoer van de landelijke darmkankerscreening in Nederland begonnen. Alle Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar – per keer ongeveer 3,5 miljoen – krijgen om het jaar een uitnodiging om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.
Gepubliceerd op:  20 september 2013 846 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Bij agressief B-cel lymfoom screenen op aanwezigheid MYC-breuk

Door middel van de fluorescentie in situ hybridisatie (FISH) techniek zouden mensen met een agressief B-cel lymfoom (een vorm van lymfklierkanker die uitgaat van de B-afweercellen) standaard gescreend moeten worden op de aanwezigheid van DNA-breuken in het MYC-kankergen. Dit helpt bij het stellen van de juiste diagnose en prognose voor reactie op een behandeling.

31 mei 2017492 x bekeken

Actualisatie draaiboek Neonatale Hielprik Screening

Het draaiboek van de hielprikscreening is geactualiseerd. Alfa-thalassemie (HbH ziekte) en bèta-thalassemie (major) zijn toegevoegd aan de aandoeningen waarop wordt gescreend.

23 februari 2017499 x bekeken

Beleidskader Pre- en Neonatale Screeningen

Het Ministerie van VWS heeft het Beleidskader Pre- en Neonatale Screeningen vastgesteld. Dit beleidskader geeft een overzicht van de wettelijke en beleidsmatige kaders voor vijf screeningen die tijdens de zwangerschap en kort na de geboorte preventief worden aangeboden.

22 juni 2016639 x bekeken