Ontwikkelingen concept Verordening IVD

In Brussel lopen nog steeds de discussies over de nieuwe regels voor medische hulpmiddelen en IVD’s. Het Europees Parlement heeft de voorstellen van de Commissie op 2 april jl. in eerste lezing goedgekeurd, maar de Raad van Ministers is zover nog niet. Mede ook door de aanstaande verkiezingen van het Europees Parlement wordt verdere vertraging verwacht. Diagned is nauw betrokken bij de discussies, zowel in Brussel als in Den Haag.

Zo heeft de werkgroep Regelgeving en Kwaliteit van Diagned standpunten voorbereid en ingebracht bij VWS, en is samen met de laboratoriumspecialisten (NVMM, NVKC) gewerkt aan een gezamenlijke presentatie tijdens een veldbijeenkomst op 14 april jl. Deze presentatie kunt u vinden op het besloten gedeelte onder ledennieuws. Ook heeft Diagned samen met een aantal EDMA-vertegenwoordigers apart nog gesproken met een delegatie van VWS over een aantal punten die voor de industrie van groot belang zijn. Voor meed informatie kunt u contact opnemen met Marie-Hélène Schutjens. 

Gepubliceerd op:  16 april 2014 826 x bekeken