Patiënt reist graag voor meer kwaliteit

Vier op de vijf verzekerden vinden het geen probleem om naar een ander ziekenhuis te gaan als een specifieke behandeling daar beter is dan in het ziekenhuis van hun voorkeur. Dat is één van de uitkomsten van een enquête van Zilveren Kruis Achmea onder bijna 16.000 verzekerden; de helft – 8.500 – vulde alle vragen in.

 

Van de respondenten wil 85 % graag worden geïnformeerd over kwaliteits- en prijsverschillen tussen zorgverleners. 80 % vindt het vervolgens geen probleem naar een ander ziekenhuis te gaan als een specifieke behandeling daar beter is dan in het ziekenhuis van hun voorkeur. Veel minder mensen – 55 % – zijn bereid deze stap te zetten omdat de zorg in dat andere ziekenhuis goedkoper is.

Bij gelijke kwaliteit kiezen bijna alle verzekerden – 90 % – voor een goedkopere behandeling; de meerderheid wil dan wél dat beide behandelingen door de verzekeraar worden vergoed, zodat zij zelf een keuze kunnen maken. Een reistijd van tussen de 40 en 60 minuten is voor 69 % van de verzekerden acceptabel. Bijna vier op de tien (37 %) wil dat de periodieke controle – bijvoorbeeld van patiënten die kanker hebben gehad – wordt verplaatst van de medisch specialist naar de huisarts. Achmea zegt ‘positief verrast te zijn’ door het feit dat verzekerden ‘bewust met kwaliteit en prijs van hun behandeling bezig zijn’ en daarover informatie willen.

 

Gepubliceerd op:  14 mei 2013 2483 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Europese Commissie publiceert ‘staat van de gezondheidszorg’ in landen EU

De Europese Commissie heeft eind november 2019 profielen van de gezondheidsstelsels in dertig landen geschetst. Daarbij zijn de voornaamste trends in de transformatie van de gezondheidsstelsels gepresenteerd en de belangrijkste conclusies uit de landprofielen getrokken. Het Nederlandse rapport biedt een interessante vergelijking met andere landen.

5 december 2019612 x bekeken

Meldpunt Infectieziekten krijgt navolging

Het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten (MUIZ) werkt in Rotterdam-Rijnmond zo goed dat andere GGD-regio's deze aanpak overnemen. Zuid-Holland-Zuid en recent Zeeland hebben dat al gedaan, andere regio's onderzoeken de mogelijkheid, zo blijkt uit een evaluatie.

20 november 2018546 x bekeken

Verspilling in de zorg vraagt om slimme kostenbesparing: Nederland doet zijn best

Eenvijfde van alle zorgkosten draagt niet of nauwelijks bij aan een betere gezondheid van de patiënt. Volgens de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, kunnen landen veel minder geld uitgeven aan zorg zonder het belang van patiënten te schaden. De organisatie schrijft in een recent rapport dat er overduidelijk bewijs is voor verspilling. In Nederland zijn er diverse initiatieven om verspilling tegen te gaan.

29 maart 20171121 x bekeken