Patiënten mijden zorg om eigen risico

Een onderzoek van TNS Nipo in opdracht van zorgverzekeraar VGZ laat zien dat patiënten zorg mijden, omdat ze het eigen risico willen uitsparen. De onderzoekers hebben 793 mensen ondervraagd, een representatieve groep qua leeftijd en sociale klasse. Van hen had 18 % sinds januari dit jaar zorg uitgesteld of gemeden.
Meestal was dat de huisarts, maar ook de specialist, receptgeneesmiddelen en de fysiotherapeut werden gemeden. De helft van deze zorg mijdende ondervraagden zegt dat het komt door het eigen risico van 375 euro. Dit is opmerkelijk, omdat de vaak genoemde huisarts niet onder het eigen risico valt. Twee derde van de mensen die zorg hadden uitgesteld kreeg te maken met ergere klachten.
 
De regels voor het eigen risico blijken onder de hele groep van ondervraagden niet goed bekend. Bijna een derde van alle ondervraagden weet niet dat de huisarts niet onder het eigen risico valt, maar ook mensen die het wel weten stellen huisartsbezoek uit. Zorgverzekeraar VGZ vermoedt dat dat komt door vervolgkosten, zoals medicatie of ziekenhuisbezoek. Aan de andere kant beseffen mensen vaak niet dat de SEH en de ambulance wel onder het eigen risico vallen.
 
Zorgverzekeraar VGZ stelt dat de regels voor het eigen risico niet helder zijn, en dat er te weinig draagvlak is voor het huidige bedrag. VGZ vindt het dan ook niet verstandig dat het in 2016 verder wordt verhoogd naar 385 euro.  Een bedrag van 200 kan wel rekenen op draagvlak, volgens het onderzoek.
Gepubliceerd op:  28 september 2015 1809 x bekeken