Personalised medicine: grote veranderingen op komst in oncologische zorg

Meer en beter toegankelijke digitale data, snellere informatie-uitwisseling, predictive genomics en laagdrempelige diagnostiek gaan de komende jaren tot grote veranderingen in de oncologische zorg leiden. Dat voorspelt Michel Rudolphie, scheidend voorzitter van KWF Kankerbestrijding.
Rudolphie ziet zeven ontwikkelingen die van belang zijn voor de transformatie van de ziekenhuiszorg: preventie, veranderende rol van de patiënt, persoonlijke behandeling en zorg, toegankelijkheid van data, technologische vooruitgang, specialisatie en centralisatie en tot slot stijgende kosten van medicijnen. 

Volgens Rudolphie met technieken als 'predictive genomics' en 'molecular biomarkers' het risico op sommige vormen van kanker al worden bepaald ver voordat de ziekte zich manifesteert. Op basis daarvan kunnen preventieve interventies worden gepleegd. Deze technieken kunnen de basis worden voor interessante nieuwe businessmodellen voor ziekenhuizen, die aansluiten op de verschuiving van disease management naar health management.

Rudolphie voorziet ook dat patiënten zelf actief aan de slag gaan met do it yourself-diagnostiek en met 'consumer-omics', oftewel informatie over eigen genoom, microbioom, proteoom. Daarnaast gaat de patiënt steeds meer naar 24/7-registratie van medische gegevens door middel van wearables. Hiervoor worden communicatiemiddelen als Facetime, Skype en allerlei apps gebruikt. Dat heeft volgens Rudolphie weer gevolgen voor onder meer de ziekenhuislaboratoria.

Therapie op maat

Omdat het besef groeit dat iedere tumor uniek is, zetten behandelaars steeds meer in op 'personalised medicine': specifiek op de patiënt toegesneden behandelingen. Algoritmes spelen daarbij een steeds belangrijker rol. Rudolphie wijst in dit verband op het digitale platform Oncofinder.com dat wordt gebruikt om op basis van genexpressie te voorspellen welk medicijn of welke interventies het meest effectief zijn.

Klik hier voor meer informatie.

 

Gepubliceerd op:  31 januari 2018 407 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Respons op geneesmiddelen bij diabetische nierziekte beter voorspellen

Diabetische nierziekte (DN) presenteert zich in zeer uiteenlopende vormen van ziekteprogressie en complicaties. Uit recent promotieonderzoek bleek dat zowel biomarkers vóór de behandeling als veranderingen in biomarkers tijdens de eerste maanden van de behandeling patiënten konden onderscheiden die weinig of veel baat hadden van de betreffende therapie.

19 februari 2020956 x bekeken

Van massamedicijn naar geneesmiddel-op-maat

Het zal in de toekomst steeds beter mogelijk worden dat de patiënt een doelgericht geneesmiddel krijgt. De verwachting is dat deze ontwikkeling wel consequenties zal hebben voor de kosten. De Volkskrant besteedde aan deze ontwikkeling een groot artikel.

19 februari 2020115 x bekeken

Laboratoriumdiagnostiek kan geneesmiddelenbeleid ondersteunen

Tijdens het algemeen overleg van de Vaste kamercommissie VWS op 6 november jl. bleek dat laboratoriumdiagnostiek als een van de oplossingen te worden genoemd om te komen tot beter en goedkoper geneesmiddelengebruik.

5 december 2019437 x bekeken