Pleidooi voor taskforce heropsporing hepatitis C

Een hepatitis-C-vrij Nederland is een realistisch doel. Dankzij de ontwikkeling van antivirale middelen in de laatste jaren, die sinds oktober 2015 bovendien vergoed worden uit het basispakket, is dit het juiste moment om de groep patiënten op te sporen die uit beeld zijn verdwenen. Dat zeggen arts-onderzoeker Nina Beekmans en mdl-arts Michael Klemt-Kropp, verbonden aan Noordwest Ziekenhuisgroep. Zij pleiten voor het oprichten van een landelijke taskforce voor de heropsporing van hepatitis C.

 

Dat zeggen arts-onderzoeker Nina Beekmans en mdl-arts Michael Klemt-Kropp, verbonden aan Noordwest Ziekenhuisgroep. Zij pleiten voor het oprichten van een landelijke taskforce voor de heropsporing van hepatitis C.

De verwachting is dat in 2030 het aantal HCV-geïnfecteerden met 85 procent kan afnemen, maar dan moet er wel een actieve diagnose en behandelstrategie worden toegepast. Chronische hepatitis C komt in Nederland voor bij naar schatting 19.200 mensen. Risicogroepen zijn eerstegeneratie-immigranten uit hoogendemische gebieden, hiv-geïnfecteerde mannen die seks hebben gehad met mannen (MSM) en intraveneuze druggebruikers.

Om verschillende redenen is een groot deel van hen niet (meer) bekend in de zorg. Zo kwamen sommigen in het verleden niet in aanmerking voor behandeling, bijvoorbeeld vanwege comorbiditeit. Anderen hadden last van bijwerkingen, non-respons of relaps bij therapie met (peg)interferon. Een deel van deze patiënten lijkt uit de controle te zijn verdwenen.

Dankzij nieuwe, effectieve antivirale middelen is de kans op genezing 90-95 procent, zeggen de initiatiefnemers. Bovendien geven de nieuwe middelen veel minder bijwerkingen en zijn ze ook geschikt voor patiënten met een levercirrose of andere comorbiditeit.

Landelijk zijn al verschillende initiatieven opgezet, waarbij de aanpak per regio verschilt. Het ontbreekt aan centrale coördinatie, stellen de Alkmaarse artsen, die dan ook de noodzaak van een landelijke aanpak benadrukken. In Alkmaar is een heropsporingsproject opgezet vanuit het ziekenhuis, in samenwerking met GGD Hollands Noorden en het laboratorium voor medisch microbiologie. In de periode 2000-2015 zijn in die regio 499 gevallen van chronische HCV geconstateerd. Van hen waren 170 (38%) niet bekend in de zorg. De huisartsen in de regio worden geïnformeerd over het opsporingsproject, en patiënten worden uitgenodigd voor een klinische evaluatie.

De initiatiefnemers realiseren zich dat zij zich met dit initiatief begeven op het vlak van ‘bemoeizorg’, aangezien er geen specifieke hulpvraag is vanuit de patiënten met chronische HCV zelf. Zij denken niettemin dat opsporing gelegitimeerd is, omdat het gezondheidswinst oplevert voor het individu en de publieke gezondheid. Hierbij verwijzen ze naar een ‘handreiking’ van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

 
De taskforce zou zich niet alleen met heropsporing moeten bezighouden, maar moet er ook op toezien dat andere behandelaars, zoals huisartsen en medisch specialisten zich meer bewust worden van hepatitis C – zoals het bestaande Bibhep (bewustzijn, identificatie, behandeling hepatitis B&C)-programma dat nu ook al doet.
Gepubliceerd op:  27 oktober 2016 811 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Gezondheidsraad: Testen donorbloed op hepatitis E voortzetten

Bloeddonoren kunnen besmet zijn met hepatitis E zonder dat zij dit zelf merken. Ontvangers van bloedproducten kunnen echter ernstig ziek worden van een hepatitis E-infectie als zij een verzwakt immuunsysteem of een leveraandoening hebben. Daarom adviseert de Gezondheidsraad donorbloed te blijven testen op aanwezigheid van het hepatitis E virus.

5 september 2018338 x bekeken

Groot nationaal project opsporing hepatitis C

De komende drie jaar gaan de Nederlandse UMC’s iedereen opsporen die ooit positief getest is op hepatitis C. In het CELINE-programma (Hepatitis C Elimination in The Netherlands) geven de academische centra invulling aan het Nationale Hepatitisplan van het RIVM. Het plan moet leiden tot minder ziektelast en sterfte aan de ziekte.

9 november 2017525 x bekeken

Herziene NHG standaard virushepatitis en andere leveraandoeningen

Deze derde herziening van de standaard adviseert nu levenslange controle bij alle patiënten met inactieve chronische hepatitis B, evenals verwijzing naar hepatitisbehandelingscentra. Enkele diagnostische bepalingen zijn aangepast. Ook zijn de aanbevelingen uitgebreid voor het beleid over niet-alcoholische steatosis hepatitis en geneesmiddelenhepatotoxiciteit.

4 maart 2016820 x bekeken