Praktische voorlichting over regels CGR en GMH via website en app

Om zorgprofessionals en instellingen te ondersteunen bij de toepassing van de gedragsregels over financiële relaties met leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, hebben de CGR en GMH gezamenlijk een website en speciale app ontwikkeld. Deze worden gelanceerd op 15 mei 2014 tijdens de lustrumbijeenkomst van de CGR en is te bereiken via www.financielerelatieszorg.nl.

Op deze website en web-app worden de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) op korte, beknopte wijze samengevat. De beide gedragscodes zijn op onderdelen vergelijkbaar, maar kennen ook verschillen. Met behulp van de website en de app kunnen veldpartijen in een oogopslag kennis nemen van de belangrijkste regels voor de dagelijkse praktijk.

 

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk artsen, apothekers, inkopers bij ziekenhuizen en andere zorgprofessionals bekend zijn met de app en website. Wij verzoeken u daarom op uw eigen website en in uw nieuwsbrief te verwijzen naar de voorlichtingswebsite en de app.

 

Lees hier het hele berich.

                                                                                                                                                                                                                          

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Stichting CGR:  020 – 408 06 86 / cgr@cgr.nl
Stichting GMH: 070 – 312 39 26 / info@gmh.nu


Website:            www.financielerelatieszorg.nl
iPhone:              U kunt de web-app downloaden door de mobiele website toe te voegen aan uw beginscherm.

Gepubliceerd op:  14 mei 2014 940 x bekeken