Preventie van infecties in ziekenhuizen en ouderenzorg nog zorgelijk

Goede voorbeelden laten zien dat het snel beter kan. Ziekenhuizen werken nog te weinig aan het voorkómen van infecties. Dat concludeert IGZ in twee onderzoeken naar de preventie van infecties in ziekenhuizen en de ouderenzorg. Ook in de ouderenzorg zijn de hygiëne en infectiepreventie nog te vaak onder de maat. De screening aan de poort in ziekenhuizen, bijvoorbeeld bij de beoordeling of een patiënt mogelijk drager is van een BRMO, is onder de maat. Snelle verbeteringen zijn echter mogelijk.

Steeds meer bacteriën zijn ongevoelig voor verschillende soorten antibiotica. Er zijn zelfs bacteriën waartegen geen enkel middel meer helpt. Dat is een wereldwijd probleem en reden tot grote zorg. Ook in Nederland, waar artsen zeer zorgvuldig en terughoudend zijn in het voorschrijven van antibiotica. De toename van het aantal zogenaamde bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) is niet tegen te houden. Daarom is het belangrijk dat iedereen in de gezondheidszorg zich houdt aan afspraken over maatregelen om verspreiding van deze bacteriën tegen te gaan. Dat geldt vooral voor ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen.

Uit het onderzoek van de IGZ blijkt dat Nederlandse ziekenhuizen niet goed zijn voorbereid op de toename van bijzonder resistente micro-organismen. Richtlijnen voor infectiepreventie worden onvoldoende nageleefd. De inspectie vindt dat ziekenhuizen niet genoeg doen om verspreiding van resistente bacteriën tegen te gaan. In vrijwel geen enkel ziekenhuis zijn alle schakels in de keten van infectiepreventie sterk genoeg.

De ziekenhuizen hebben veel aandacht voor de algemene voorzorgsmaatregelen, vooral voor de persoonlijke hygiëne. In teveel ziekenhuizen houdt men zich echter niet aan de regel ‘werkkleding aan is sieraden af’. Dat moet en kan veel beter. Ook de manier waarop schoonmaak en desinfectie zijn geregeld en het dragen van niet-steriele handschoenen zijn in veel ziekenhuizen een risico voor verspreiding van ziekmakende micro-organismen.

De screening aan de poort, waarbij men beoordeelt of een patiënt mogelijk drager is van een BRMO, is onder de maat. Zo kunnen resistente bacteriën te gemakkelijk in het ziekenhuis komen. Wanneer van een patiënt bekend is dat hij besmet is, kan men verdere verspreiding tegengaan door de besmette patiënt te isoleren. Bij vrijwel geen enkel ziekenhuis voldoen de isolatiekamers echter aan de voorschriften die veilige isolatie mogelijk maken.

De ziekenhuizen die tijdens het onderzoek onvoldoende veilige zorg boden, worden opnieuw bezocht. Bij de herbezoeken in de periode oktober-december bleek dat het mogelijk is om in korte tijd grote en snelle verbeteringen voor elkaar te krijgen waardoor de zorg veiliger geworden is.

Gepubliceerd op:  14 februari 2014 889 x bekeken