Preventief genotyperen voordeel bij antipsychotica

Het CYP2D6-genotype heeft een significant effect op het metabolisme van en de blootstelling aan bepaalde antipsychotica zoals risperidon en aripiprazol. Voor optimalisatie van de behandeling is daarom belangrijk om preventief te genotyperen.
Dit blijkt uit onderzoek uit Noorwegen, waarover het Pharmaceutisch Weekblad van 17 mei 2019 rapporteerde. De patiënten die meededen in het onderzoek, gebruikten risperidon of aripiprazol en waren gegenotypeerd voor cytochroom P450 (CYP)2D6.
 
Aripiprazol en risperidon worden voornamelijk door CYP2D6 gemetaboliseerd tot hun actieve metabolieten. Meestal worden deze middelen in een lage dosering gestart en vervolgens opgehoogd tot een optimaal effect. De onderzoekers concluderen dat de aanvangsdosering van aripiprazol 30% lager zou moeten zijn bij intermediate en poor metabolizers. ,
 
Het bepalen van het CYP2D6-genotype voor de aanvang van een behandeling met aripiprazol of risperidon kan daarmee een bruikbaar hulpmiddel zijn om de meest geschikte dosering te bepalen. Ook de beroepsvereniging KNMP ondersteunt dit advies.
 
Het artikel is gepubliceerd in Lancet Psychiatry.2019;6:418-26.

 

Gepubliceerd op:  10 juli 2019 291 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Inzicht in genetische variatie hulp bij voorspellen ernst hartspierziekte

Onderzoekers van onder andere Amsterdam UMC hebben een verklaring gevonden voor variaties in ernst van een ziekte van de hartspier. Het onderzoek benadrukt het belang van het beter in beeld brengen van genetische variaties die, bovenop het genetische defect, bijdragen aan de ernst van deze ziekte.

25 februari 2021583 x bekeken

Gen ontdekt als oorzaak ontwikkelingsachterstand bij kinderen

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben het gen ontdekt dat betrokken is bij een progressieve hersenziekte die leidt tot ernstige ontwikkelingsachterstand bij kinderen. Deze achterstand kan nu sneller aan de hand van de vetsamenstelling van het bloed worden vastgesteld.

6 november 2019345 x bekeken

Farmacogenetica van belang bij plaatjesremmers

Genetische screening van patiënten die een coronaire stent krijgen voor een acuut hartinfarct, zorgt ervoor dat minder mensen duurdere middelen met meer bijwerkingen nodig hebben. Nederlandse cardiologen hebben het bewijs geleverd dat deze strategie veilig is.

6 november 2019273 x bekeken