Preventief zelfonderzoek – rapport en brief Minister

Preventief medische onderzoek (zelftests en bijv. ook total body scans) worden enerzijds verwelkomd, maar er zitten ook consequenties aan die minder wenselijk zijn, bijv. als het gaat om kosten en overbodige behandelingen of vervolgonderzoeken. De Minister van VWS heeft een rapport aan de Kamer gestuurd over dit onderwerp en komt met een aantal voorstellen.

Preventief zelfonderzoek komt steeds  vaker voor en leidt soms tot onterechte bezoeken aan de huisarts of specialist. Men blijkt niets te mankeren, of een behandeling van de aandoening is niet nodig. De kosten hiervan voor de gezondheidszorg worden geschat op ongeveer 53 miljoen euro per jaar. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia (Effecten van preventief zelfonderzoek op zorgkosten) dat minister Schippers (Volksgezondheid) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

Uit het rapport volgt dat per jaar ongeveer 7,5 miljoen keer gebruik wordt gemaakt van preventief  zelfonderzoek, vooral door mensen met klachten. Zij vullen thuis een vragenlijst in, voeren een zelftest uit op lichaamsstoffen of ondergaan een health check in een kliniek. Als er reden blijft tot ongerustheid, volgt de gang naar de dokter. Volgens het rapport – en de minister – kan vroege opsporing van gezondheidsrisico’s gezondheidswinst opleveren in de vorm van vroege opsporing van bijv. hoge bloeddruk, diabetes of astma met de daaraan gekoppelde kostenbesparing van naar schatting 20,6 miljoen euro op jaarbasis. Maar zelfonderzoek heeft ook nadelen, zoals onrust en overconsumptie, zo blijkt uit het rapport. Een afweging van voor- en nadelen is dus erg belangrijk.

 

De Minister constateert dat er een complex en versnipperd aanbod is, en dat ook de regelgeving versnipperd is. Ze gaat de komende tijd bekijken waar de hiaten zitten en waar de overheid echt een beschermingstaak blijft hebben, en gaat kijken waar de wet- en regelgeving kan worden versimpeld en geharmoniseerd zodat eigen keuze en innovatie zoveel mogelijk ruimte krijgen. Ze overweegt de WBO-vergunningplicht te versoepelen als de brede kwaliteitseisen voor screeningen verder zijn ontwikkeld. Begin 2015 zal de Minister een update geven.

 

Klik hier voor het rapport van Panteia en hier voor de brief van de Minister. 

Gepubliceerd op:  19 augustus 2014 2289 x bekeken