Proefschrift over voordelen van moleculaire diagnostische methoden voor de directe patiëntenzorg

Recent is een proefschrift verschenen waarin duidelijk wordt aangegeven dat moleculaire testen een onmisbaar onderdeel zijn van de diagnostiek en de basis vormen voor de behandeling van de patiënt. Met name wordt aandacht besteed aan de voordelen van moleculaire technieken in het verklaren van ziekte beschreven aan de hand van studies naar enterovirus 68 (EV68), rhinovirus (HRV) en influenzavirus.

Het proefschrift heeft als titel ‘Klinische en epidemiologische aspecten van virale infecties, een moleculaire benadering’, en is geschreven door J. Rahamat-Langendoen.

Moleculaire testen zijn een onmisbaar onderdeel van de routinediagnostiek in een microbiologisch laboratorium, vooral op het gebied van de klinische virologie. De technische ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Binnen enkele uren kunnen meerdere virussen tegelijk in één gevoelige laboratoriumtest worden aangetoond. Dit roept ook vragen op met betrekking tot de klinische toepasbaarheid van deze moleculaire testen. Wat betekent de uitslag voor de zorg rondom een patiënt, niet alleen voor de behandeling en aanvullende diagnostiek, maar ook voor maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van deze virussen. De gepresenteerde studies in dit proefschrift richten zich op de voordelen van moleculaire diagnostische methoden voor de directe patiëntenzorg en voor infectiepreventie bij onder andere respiratoire en enterale virusinfecties.

De voordelen van moleculaire diagnostische methoden zijn drieledig. Ten eerste kan het gebruik van moleculaire testen de zorg rondom patiënten met tekenen van een infectie verbeteren. Een snelle diagnose van een virale infectie voorkomt de inzet van onnodige extra diagnostiek (laboratoriumonderzoek, beeldvorming), maakt het mogelijk empirisch gestarte antibiotische therapie te staken, eventueel antivirale therapie te starten en kan ook zorgen voor een verkorting van de ligduur in het ziekenhuis.

Ten tweede maakt een tijdige detectie van een virus het mogelijk adequaat en snel maatregelen te treffen ten behoeve van infectiepreventie in het ziekenhuis om zo een verdere verspreiding van een virus te voorkomen. Typering van virussen helpt om mogelijke transmissieroutes van virussen in het ziekenhuis te begrijpen, zodat infectiepreventiemaatregelen juist daar kunnen worden ingezet waar ze het grootste effect hebben in het stoppen van een verdere verspreiding.

Als laatste spelen moleculaire methoden een belangrijke rol in de openbare gezondheidszorg. Moleculaire technieken maken een meer gedetailleerde surveillance van virale pathogenen mogelijk. Ook zijn moleculaire technieken belangrijk bij de identificatie en detectie van nieuw opkomende virussen zoals MERS-Coronavirus.

Gepubliceerd op:  21 april 2015 1896 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Keuzehulp ontwikkeld voor testen op prostaatkanker

Diagnostiek bij prostaatkanker heeft al een tijd veel aandacht. Veel mannen hebben vragen over prostaatkanker, of en zo ja hoe dit kan worden getest en of dat een goede optie is. De nieuwe keuzehulp op Thuisarts.nl ‘Testen op prostaatkanker?’ helpt mannen die hierover vragen hebben een weloverwogen keuze te maken.

18 december 2019839 x bekeken

Unilabs neemt Saltro over

Diagnostiekaanbieder Saltro treedt per 1 januari 2020 toe tot Unilabs, de Europees marktleider in de diagnostiek. Door zich bij Unilabs te voegen wil Saltro anticiperen op de ontwikkelingen in de zorg in Nederland, zodat zij vernieuwingen in de diagnostiek sneller kunnen gaan doorvoeren. De NZa moet nog groen licht geven voor de overname.

5 december 2019295 x bekeken