Proefschrift over voordelen van moleculaire diagnostische methoden voor de directe patiëntenzorg

Recent is een proefschrift verschenen waarin duidelijk wordt aangegeven dat moleculaire testen een onmisbaar onderdeel zijn van de diagnostiek en de basis vormen voor de behandeling van de patiënt. Met name wordt aandacht besteed aan de voordelen van moleculaire technieken in het verklaren van ziekte beschreven aan de hand van studies naar enterovirus 68 (EV68), rhinovirus (HRV) en influenzavirus.

Het proefschrift heeft als titel ‘Klinische en epidemiologische aspecten van virale infecties, een moleculaire benadering’, en is geschreven door J. Rahamat-Langendoen.

Moleculaire testen zijn een onmisbaar onderdeel van de routinediagnostiek in een microbiologisch laboratorium, vooral op het gebied van de klinische virologie. De technische ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Binnen enkele uren kunnen meerdere virussen tegelijk in één gevoelige laboratoriumtest worden aangetoond. Dit roept ook vragen op met betrekking tot de klinische toepasbaarheid van deze moleculaire testen. Wat betekent de uitslag voor de zorg rondom een patiënt, niet alleen voor de behandeling en aanvullende diagnostiek, maar ook voor maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van deze virussen. De gepresenteerde studies in dit proefschrift richten zich op de voordelen van moleculaire diagnostische methoden voor de directe patiëntenzorg en voor infectiepreventie bij onder andere respiratoire en enterale virusinfecties.

De voordelen van moleculaire diagnostische methoden zijn drieledig. Ten eerste kan het gebruik van moleculaire testen de zorg rondom patiënten met tekenen van een infectie verbeteren. Een snelle diagnose van een virale infectie voorkomt de inzet van onnodige extra diagnostiek (laboratoriumonderzoek, beeldvorming), maakt het mogelijk empirisch gestarte antibiotische therapie te staken, eventueel antivirale therapie te starten en kan ook zorgen voor een verkorting van de ligduur in het ziekenhuis.

Ten tweede maakt een tijdige detectie van een virus het mogelijk adequaat en snel maatregelen te treffen ten behoeve van infectiepreventie in het ziekenhuis om zo een verdere verspreiding van een virus te voorkomen. Typering van virussen helpt om mogelijke transmissieroutes van virussen in het ziekenhuis te begrijpen, zodat infectiepreventiemaatregelen juist daar kunnen worden ingezet waar ze het grootste effect hebben in het stoppen van een verdere verspreiding.

Als laatste spelen moleculaire methoden een belangrijke rol in de openbare gezondheidszorg. Moleculaire technieken maken een meer gedetailleerde surveillance van virale pathogenen mogelijk. Ook zijn moleculaire technieken belangrijk bij de identificatie en detectie van nieuw opkomende virussen zoals MERS-Coronavirus.

Gepubliceerd op:  21 april 2015 1685 x bekeken
Gerelateerde artikelen

VGZ zet fors in op bezuinigingen laboratoriumdiagnostiek (en de wereld op zijn kop)

VGZ voert al enige jaren een actief beleid op diagnostiek, inclusief trombosezorg. VGZ heeft dit voorjaar een tender uitgeschreven waarbij zij streeft naar zinnige, integrale digitale diagnostiek die uiteindelijk moet leiden tot een besparing van € 60 miljoen op jaarbasis. Daartoe wordt onder meer ingezet op regionale organisatie met schaalvergroting en verregaande vormen van samenwerking over de disciplines en lijnen heen. Met ingang van 2020 contracteert VGZ in 9 regio’s een integrale regievoerende diagnostiekaanbieder.

24 oktober 2019813 x bekeken

Zinnige Zorg: op zoek naar wat beter kan, ook bij diagnostiek

De afgelopen jaren is het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland uitgegroeid tot een programma met meer dan 20 projecten. Doel van de projecten is de kwaliteit van de zorg verbeteren en onnodige behandelingen en kosten te vermijden. Een aantal van deze projecten heeft ook betrekking op diagnostiek.

2 september 20191373 x bekeken