Progesterontest hoort niet thuis bij huisarts

Bij vrouwen met primaire amenorroe – ze zijn ouder dan 16 jaar en een eerste menstruatie heeft nog niet plaatsgevonden – voert de huisarts voortaan geen progesteronbelastingstest meer uit. De waarde van deze diagnostische test in de huisartsenpraktijk is onvoldoende duidelijk, zo stelt het Nederlands Huisartsen Genootschap in de dit voorjaar gewijzigde NHG-Standaard Amenorroe.

De indicatie komt zelden voor en is reden om door te verwijzen naar de gynaecoloog. Die zal tevens bloedonderzoek doen en een echoscopie. Voor de test moeten vrouwen gedurende tien dagen 10 mg medroxyprogesteron slikken. Treedt binnen zeven dagen na het stoppen van de medicatie een onttrekkingsbloeding op, dan is de test positief. Dat duidt op de aanwezigheid van een uterus met functionerend endometrium.

Het huisartsengenootschap stelt verder dat het opwekken van een kunstmatige cyclus met onttrekkingsbloedingen met hormonale anticonceptie, in principe niet nodig is bij vrouwen die geen behoefte hebben aan anticonceptie. Het maskeert het herstel van de natuurlijke cyclus.

 
 

 

 

Gepubliceerd op:  20 april 2018 714 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Onderzoek naar waarde CRP sneltest in verpleeghuizen

Diagnostische onzekerheid bij verpleeghuisbewoners met een lage luchtweginfectie (LLWI) leidt vaak tot standaard inzet van antibiotica om geen risico te nemen. C-Reactief Proteïne (CRP) point-of-care testing (POCT) zou van toegevoegde waarde kunnen zijn om onnodig antibioticagebruik te verminderen. Dit wordt nu onderzocht in het onderzoek UPCARE.

6 november 201922 x bekeken

Pasgeboren baby’s testen op SMA met hielprik

Staatssecretaris Paul Blokhuis wil dat de ziekte spinale musculaire atrofie (SMA) wordt opgenomen in de hielprikscreening bij pasgeboren baby’s. De staatssecretaris schrijft aan de Tweede Kamer dat hij het RIVM vraagt om de nodige zaken uit te zoeken en voor te bereiden. Najaar 2020 komt er meer duidelijkheid.

6 november 201916 x bekeken

Farmacogenetische test in apotheken

Alphega en Boots zijn in oktober 2019 in vijftien apotheken gestart met het aanbieden van een farmacogenetische test. Vooralsnog is het aanbieden van deze test een pilot, maar de apotheken hebben de intentie de test ook snel te gaan aanbieden in alle Boots- en Alphega-apotheken. Men verwacht ook interesse van zorgverzekeraars.

6 november 201919 x bekeken