Promotie: Aangeboren nierafwijkingen zelden veroorzaakt door één gendefect’

In een recent promotieonderzoek identificeerde onderzoeker Nicolaou de genetische oorzaak van een nieuw syndroom, gekenmerkt door interstitiële longziekte en congenitaal nefrotisch syndroom. Dit heeft bijgedragen aan de opheldering van de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan deze aandoening en heeft genetische diagnostiek voor andere patiënten met deze aandoening mogelijk gemaakt.
Nicolaou bestudeerde met behulp van traditionele en next-generation genetische methoden de rol van nieuwe genen bij aangeboren nierafwijkingen. Door middel van het sequencen van 208 genen in 453 patiënten heeft ze aangetoond dat aangeboren afwijkingen van de nieren en urinewegen slechts zelden veroorzaakt worden door één enkel gendefect.

Slechts in zes patiënten werden causale mutaties in één enkel gen geïdentificeerd. Genen, die voorheen geacht werden betrokken te zijn bij aangeboren nierafwijkingen, leken het risico niet substantieel te verhogen en het aantonen van mutaties in deze genen zou daarom niet zonder meer als diagnostisch beschouwd mogen worden.

Ten slotte heeft ze, door het sequencen van een volledig genoom van een patiënt, mutaties in verschillende genen geïdentificeerd die voorspeld relevant zijn voor het fenotype van de patiënt, onder meer bestaande uit proteïnurie, spierkrampen en gewrichtspijn. Additionele experimentele methoden zullen de rol van de geïdentificeerde mutaties bij deze aandoening verder verhelderen. De bevindingen beschreven in dit proefschrift zullen bijdragen aan verdere verbetering van onderzoeksmethoden om nieuwe genetische oorzaken voor aangeboren nierziekten op te sporen. Daarmee zal diagnostiek en counseling van deze aandoeningen verbeteren.
Gepubliceerd op:   8 april 2016 1121 x bekeken
Gerelateerde artikelen

70-genenprofiel leidt tot beter op gebruik chemotherapie bij vroege borstkanker

Borstkanker kan steeds beter worden behandeld. Niet iedere patiënt reageert echter even goed op medicatie. Het gebruik van een genexpressieprofiel, zoals het 70-genenprofiel, draagt bij aan een betere selectie van patiënten die met aanvullende systemische therapie behandeld worden. Dat blijkt uit een studie uit Utrecht.

2 september 201913 x bekeken

Preventief genotyperen voordeel bij antipsychotica

Het CYP2D6-genotype heeft een significant effect op het metabolisme van en de blootstelling aan bepaalde antipsychotica zoals risperidon en aripiprazol. Voor optimalisatie van de behandeling is daarom belangrijk om preventief te genotyperen.

10 juli 201945 x bekeken

Promotie: Nieuwe genetische oorzaak voor wittestofziekten ontdekt

De leeftijd waarop de wittestofziekte Vanishing White Matter (VWM) ontstaat is voorspellend voor het beloop van de ziekte. Door geavanceerde genetische onderzoeken is een nieuwe erfelijke oorzaak gevonden voor een patiëntengroep bij wie eerder geen diagnose gesteld kon worden. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Eline Hamilton.

8 mei 2019501 x bekeken