Promotie: biomarkers kunnen inzicht geven in hartfalen

Uit recent promotieonderzoek blijkt dat biomarkers belangrijk zijn bij diagnose, prognose maar ook bij behandeling van hartfalen.
Hartfalen is een zeer ernstige aandoening, waarbij het hart niet meer in staat is om voldoende bloed het lichaam rond te pompen. In Nederland lijden naar schatting 160.000 mensen aan hartfalen en de gemiddelde levensverwachting is slechts 5 jaar, afhankelijk van de ernst. Eén van de belangrijkste processen bij de ontwikkeling van hartfalen is cardiale remodeling. Hierbij ondergaat het hartweefsel veranderingen ten nadele van de functie en structuur. Uit het onderzoek blijkt dat biomarkers kunnen worden gemeten en inzicht kunnen geven in het ontstaansmechanisme van hartfalen en de interactie met andere organen.
 
Biomarkers kunnen ook belangrijk zijn om patiënten met een verhoogd en juist zeer laag risico na een opname van hartfalen te identificeren. De promovendus beschreef ook de natuurlijke variatie van een serie biomarkers in patiënten met hartfalen. Deze kennis is cruciaal voor adequate interpretatie van verschillende biomarkers.
 
Het proefschrift beschrijft tevens dat biomarkers niet alleen een belangrijke rol spelen in diagnose en prognose, maar kunnen ook zelf een doel zijn voor therapie. Ook zijn studies gedaan met als doel het (patho-)fysiologische mechanisme van biomarkers en interacties tussen verschillende ziekteprocessen te beschrijven, om zo de causale relatie tussen de ontwikkeling van hartfalen en kanker in kaart te brengen.
 
Klik hier voor meer informatie.
 

 

Gepubliceerd op:  13 maart 2019 488 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Bloedmeting om kwetsbare ouderen te identificeren

Een internationaal team van ouderdomsonderzoekers onderzocht het bloed van bijna 45.000 zestigplussers in hun speurtocht naar voorspellers van levensverwachting. Zij ontdekten daarbij een specifieke set van biomarkers waarmee kwetsbare ouderen konden worden geïdentificeerd.

6 november 201924 x bekeken

Biomarkermeting in bloed helpt bij inschatten kwetsbaarheid ouderen

Verouderingsonderzoekers hebben een combinatie van biomarkers in het bloed gevonden die kan helpen de gezondheidsstatus en kwetsbaarheid van ouderen in te schatten. De bloedmeting is bedoeld als eerste stap richting een meer persoonlijke behandeling van ouderen.

2 september 201961 x bekeken

Nieuwe biomarkers voor ziekteactiviteit en effecten van vitamine B2 suppletie bij inflammatoire darmziekten

Inflammatoire darmziekten (IBD), zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, zijn darmontstekingsziekten die gekenmerkt worden door een verstoorde balans van de bacteriën in de darm. Dieetinterventies, zoals gebruik van vitaminesupplementen, kunnen gunstige uitkomsten hebben voor patiënten met IBD. Voor de beoordeling van de uitkomsten van dergelijke interventies is een invasief en belastend endoscopisch onderzoek de gouden standaard. Het is echter patiëntvriendelijker als met nieuwe, niet invasieve, biomarkers de ziekteactiviteit bij IBD en het effect van behandeling kunnen worden vastgesteld. Dat blijkt uit recent promotieonderzoek.

10 juli 2019736 x bekeken