Promotie: biomarkers kunnen inzicht geven in hartfalen

Uit recent promotieonderzoek blijkt dat biomarkers belangrijk zijn bij diagnose, prognose maar ook bij behandeling van hartfalen.
Hartfalen is een zeer ernstige aandoening, waarbij het hart niet meer in staat is om voldoende bloed het lichaam rond te pompen. In Nederland lijden naar schatting 160.000 mensen aan hartfalen en de gemiddelde levensverwachting is slechts 5 jaar, afhankelijk van de ernst. Eén van de belangrijkste processen bij de ontwikkeling van hartfalen is cardiale remodeling. Hierbij ondergaat het hartweefsel veranderingen ten nadele van de functie en structuur. Uit het onderzoek blijkt dat biomarkers kunnen worden gemeten en inzicht kunnen geven in het ontstaansmechanisme van hartfalen en de interactie met andere organen.
 
Biomarkers kunnen ook belangrijk zijn om patiënten met een verhoogd en juist zeer laag risico na een opname van hartfalen te identificeren. De promovendus beschreef ook de natuurlijke variatie van een serie biomarkers in patiënten met hartfalen. Deze kennis is cruciaal voor adequate interpretatie van verschillende biomarkers.
 
Het proefschrift beschrijft tevens dat biomarkers niet alleen een belangrijke rol spelen in diagnose en prognose, maar kunnen ook zelf een doel zijn voor therapie. Ook zijn studies gedaan met als doel het (patho-)fysiologische mechanisme van biomarkers en interacties tussen verschillende ziekteprocessen te beschrijven, om zo de causale relatie tussen de ontwikkeling van hartfalen en kanker in kaart te brengen.
 
Klik hier voor meer informatie.
 

 

Gepubliceerd op:  13 maart 2019 571 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Respons op geneesmiddelen bij diabetische nierziekte beter voorspellen

Diabetische nierziekte (DN) presenteert zich in zeer uiteenlopende vormen van ziekteprogressie en complicaties. Uit recent promotieonderzoek bleek dat zowel biomarkers vóór de behandeling als veranderingen in biomarkers tijdens de eerste maanden van de behandeling patiënten konden onderscheiden die weinig of veel baat hadden van de betreffende therapie.

19 februari 2020919 x bekeken

Nieuwe nanosensor detecteert biomarkers voor kanker in druppel bloed

Het zoeken naar biomarkers in bloed is een veelbelovende methode om metastatische kanker op te sporen. Het is minder belastend dan technieken zoals MRI (Magnetic Resonance Imaging). De belangrijkste uitdaging zijn de extreem lage concentraties van deze markers, waardoor het moeilijk is om ze op te sporen. Onderzoekers van de Universiteit Twente en Wageningen Universiteit ontwikkelden een nanosensor die in staat is om biomarkers voor kanker nauwkeurig te detecteren.

19 februari 2020810 x bekeken

Bloedmeting om kwetsbare ouderen te identificeren

Een internationaal team van ouderdomsonderzoekers onderzocht het bloed van bijna 45.000 zestigplussers in hun speurtocht naar voorspellers van levensverwachting. Zij ontdekten daarbij een specifieke set van biomarkers waarmee kwetsbare ouderen konden worden geïdentificeerd.

6 november 2019133 x bekeken