Promotie: Optimalisatie hersenvocht biomarkers voor ziekte van Alzheimer

Recent is onderzoek gedaan naar het standaardiseren van het biomarker meetproces in het lab. Het doel hiervan is om biomarkers voor de ziekte van Alzheimer toe te kunnen passen in de kliniek.
Hoewel deze biomarkers al decennia geleden ontdekt zijn en hun klinisch nut hebben bewezen, zorgt grote variatie in de resultaten ervoor dat ze nog niet op grote schaal worden gebruikt. Eline Willemse heeft promotieonderzoek gedaan dat zich gericht op het verminderen van de variatie in de biomarker resultaten. Zij promoveerde op 18 oktober bij Amsterdam UMC, locatie VUmc.
 
Zo heeft Willemse verschillende tests die voor dezelfde nieuwe biomarker van de ziekte van Alzheimer, neurogranine, met elkaar vergeleken. Zij zag dat de drie tests allemaal een verschillend peptide van neurogranine detecteerden, maar dat de klinische informatie voor differentiaal diagnoses voor de ziekte van Alzheimer hetzelfde was. Neurogranine resultaten van deze verschillende testen kunnen hierdoor nu wereldwijd naar elkaar worden vertaald. Dit onderzoek sluit aan bij de huidige trend van 'reproduceerbaarheid' en helpt om veel sneller om afkapwaardes voor biomarkers in de kliniek vast te stellen.

Klik hier voor meer informatie.
 
Gepubliceerd op:   1 november 2018 269 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Respons op geneesmiddelen bij diabetische nierziekte beter voorspellen

Diabetische nierziekte (DN) presenteert zich in zeer uiteenlopende vormen van ziekteprogressie en complicaties. Uit recent promotieonderzoek bleek dat zowel biomarkers vóór de behandeling als veranderingen in biomarkers tijdens de eerste maanden van de behandeling patiënten konden onderscheiden die weinig of veel baat hadden van de betreffende therapie.

19 februari 2020893 x bekeken

Nieuwe nanosensor detecteert biomarkers voor kanker in druppel bloed

Het zoeken naar biomarkers in bloed is een veelbelovende methode om metastatische kanker op te sporen. Het is minder belastend dan technieken zoals MRI (Magnetic Resonance Imaging). De belangrijkste uitdaging zijn de extreem lage concentraties van deze markers, waardoor het moeilijk is om ze op te sporen. Onderzoekers van de Universiteit Twente en Wageningen Universiteit ontwikkelden een nanosensor die in staat is om biomarkers voor kanker nauwkeurig te detecteren.

19 februari 2020787 x bekeken

Bloedmeting om kwetsbare ouderen te identificeren

Een internationaal team van ouderdomsonderzoekers onderzocht het bloed van bijna 45.000 zestigplussers in hun speurtocht naar voorspellers van levensverwachting. Zij ontdekten daarbij een specifieke set van biomarkers waarmee kwetsbare ouderen konden worden geïdentificeerd.

6 november 2019101 x bekeken