Publieke opinie en individuele besluitvorming over het bevolkingsonderzoek darmkanker

Er is de afgelopen jaren promotieonderzoek gedaan naar publieke opinie en individuele besluitvorming over het bevolkingsonderzoek darmkanker. De promovenda heeft onderzocht hoe mensen denken over het bevolkingsonderzoek en hoe zij de beslissing nemen om er wel of niet aan mee te doen.
Uit het onderzoek blijkt dat mensen basisinformatie willen bij het nemen van hun beslissing. De exacte behoefte en het gebruik van informatie is per persoon/groepen personen verschillend. Ook blijkt dat er meer meespeelt dan alleen informatie, zoals het gevoel van mensen en hun ervaringen, hun doelen en waarden.

Het onderzoek was een samenwerking tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de Vrije Universiteit (VUmc Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam).

Klik hier voor meer informatie.
Gepubliceerd op:  18 december 2019 1105 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Patiëntenorganisatie: Verlaag deelnamegrens bevolkingsonderzoek darmkanker naar 50 jaar

Het bevolkingsonderzoek spoort in Nederland duizenden gevallen van darmkanker op en weet op termijn 1 op de 3 sterfgevallen van deze ziekte te voorkomen. Om het bevolkingsonderzoek nog succesvoller te maken pleit de Maag Lever Darm Stichting samen met artsen voor het vervroegen van de deelnameleeftijd naar 50 jaar. Dat is in lijn met Europese richtlijnen, levert gezondheidswinst op en is relatief eenvoudig in te voeren.

18 december 20191114 x bekeken

Bevolkingsonderzoek darmkanker loopt goed

Het bevolkingsonderzoek darmkanker loopt goed. In het eerste jaar namen zelfs meer mensen deel aan het bevolkingsonderzoek dan verwacht. Bij bijna 2.500 van hen is darmkanker gevonden. Door de onverwacht hoge deelname blijft de coloscopie capaciteit in sommige gebieden een aandachtspunt. Dit blijkt uit een onderzoek van het Erasmus MC en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in opdracht van het RIVM.

20 augustus 20151169 x bekeken

Bevolkingsonderzoek darmkanker van start

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker gaat is op 13 januari jl. van start gegaan. 875.000 mensen zullen worden uitgenodigd om aan dit onderzoek deel te nemen. Het is de bedoeling dat mensen zelf in hun ontlasting prikken met deze test en hem terugsturen naar een laboratorium voor analyse. Blijkt dat er bloed in de ontlasting zit, dan is meer onderzoek nodig, want dat kan wijzen op poliepen, en die kunnen weer wijzen op darmkanker. Als vervolgonderzoek nodig is, wordt dat gedaan met een inwendig kijkonderzoek.

31 januari 20141356 x bekeken