Rapport: Naar een toekomstbestendig zorgstelsel

Het Ministerie van financiën heeft als onderdeel van een brede maatschappelijke heroriëntatie een onderzoek gedaan naar welke beleidsopties er zijn als men de zorg toekomstbesteding wil maken. Het rapport gaat uit van een somber – maar waarschijnlijk reëel – scenario: de Nederlandse zorg wordt te duur en er zijn te weinig mensen om het uit te voeren als we op de huidige lijn doorgaan. Welke mogelijkheden en oplossingsrichtingen zijn er om het stelsel toekomstbestendig te maken?
In dit lijvige rapport (191 bladzijden) wordt uitvoerig ingegaan op de zorg in de volle breedte (dus niet alleen curatieve zorg, maar ook langdurige zorg en ondersteuning) en is een groot aantal knelpunten voor de toekomst geïnventariseerd.

Er is een groot aantal beleidsopties en -variaties opgenomen, over de volle breedte van de zorg. Deze zijn uitgewerkt in fiches en bijlagen.

U kunt het rapport hier vinden. 
Gepubliceerd op:  17 juli 2020 1411 x bekeken