Reactie gezamenlijke Medtech sector op visie VWS over medische technologie

De koepels van de diverse medtech bedrijven in Nederland, waaronder Diagned, hebben aandacht gevraagd voor het grote belang van deze sector voor de zorg. Dit in het kader van de agenda van de Vaste Kamercommissie, die in november onder meer sprake over hulpmiddelenbeleid en over de visie op medische technologie, die de minister in april 2019 aan de kamer stuurde.
De sector benadrukt dat medische technologie bij kan dragen aan passende oplossingen voor patiënten/gebruikers, zorgverleners en samenleving tegen relatief geringe kosten. Dit gaat echter niet vanzelf. Daarom wordt opgeroepen om:
  1. Oog te hebben voor de toegevoegde waarde van medische hulpmiddelen en technologie, binnen en buiten het zorgdomein.
  2. Het stimuleren van innovatie voor betere, bereikbare en betaalbare zorg.
  3. De inzet op en de naleving van kwaliteitsstandaarden van medische hulpmiddelen.
  4. Het mogelijk maken van nieuwe vormen van financiering.
In de brief wordt dieper op deze thema’s ingegaan. In januari 2020 wordt gestart met de invulling van de Nationale Agenda medische technologie 2020-2024.
Lees hier de brief.
Gepubliceerd op:   4 december 2019 164 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Brief Minister Bruins aan Kamer over hulpmiddelenbeleid

In november 2019 is in de Tweede Kamercommissie van VWS gesproken over hulpmiddelenbeleid. In de aanloop daarnaar toe heeft de Minister een brief gestuurd met daarin de belangrijkste actuele onderwerpen. Hij geeft daarin aan dat er vier vraagstukken zijn die de komende periode op de agenda staan. Hij wil inzetten op medische technologie die aansluit bij de behoeften van patiënten en zorgverleners en die zo kosteneffectief mogelijk is.

18 december 2019775 x bekeken

Laboratoriumdiagnostiek kan geneesmiddelenbeleid ondersteunen

Tijdens het algemeen overleg van de Vaste kamercommissie VWS op 6 november jl. bleek dat laboratoriumdiagnostiek als een van de oplossingen te worden genoemd om te komen tot beter en goedkoper geneesmiddelengebruik.

5 december 2019420 x bekeken