Reacties op publicaties cijfers gunstbetoon door Transparantieregister Zorg

Medio juli heeft het Transparantieregister Zorg de financiële relaties tussen farmaceutische bedrijven en artsen in 2017 openbaar gemaakt. Zoals u weet zijn daarbij voor het eerst ook op (grotere) schaal gegevens over de medische hulpmiddelen sector meegenomen. Op grond van de GMH Code dienen sinds 2017 immers ook dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten tussen leveranciers van medische hulpmiddelen/IVD en medisch specialisten met een totale waarde van € 500 op jaarbasis te worden gemeld.
Aan de publicatie van de gegevens over 2017 is in de media op zichzelf weinig aandacht besteed. Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant (www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/weer-krijgen-zorgaanbieders-meer-sponsorgeld-betaald-door-farmaceuten) heeft Kamerlid Ellemeet (Groen Links) in een ordedebat op 4 september jl. heeft het lid Ellemeet (GroenLinks) aandacht gevraagd voor de toegenomen sponsoring van de farmaceutische industrie. Minister Bruins heeft hierop gereageerd in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 19 september.
 
In deze brief stelt de minister voorop dat hij tevreden is met de omstandigheid dat we in Nederland een Transparantieregister Zorg hebben. Nederland is, naast België, één van de weinige Europese landen die een dergelijk centraal toegankelijk register kent. Ten aanzien van de stijging van het totaalbedrag van het Transparantieregister Zorg toegelicht wijst de minister er op dat over het afgelopen jaar (2017) voor de eerste keer de sector medische hulpmiddelen opgave moest doen in het register. Dit heeft ertoe geleid dat het totaalbedrag een forse stijging (ongeveer 26 procent) liet zien van € 58,6 mln over 2016 naar € 71,5 mln over 2017.
 
Wat betreft het ontbreken van een wettelijke verplichting om opgave te doen in het Transparantieregister Zorg, haakt de minister aan de in het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid van 21 juni 2018 al aangekondigde evaluatie van het Transparantieregister Zorg. Deze evaluatieverplichting is als gevolg van een amendement van het lid Ellemeet in de wet verankerd (artikel 13a lid 2 van de Wet BIG). De minister zegt “niet vooruit [te willen] lopen op de resultaten van de evaluatie van het register. De keuze en noodzaak voor dergelijke ingrijpende wijzigingen, zullen naar mijn mening moeten zijn terug te voeren op de uitkomsten van deze evaluatie. Ik verwacht dat de evaluatie voor het einde van dit jaar van start kan gaan en de resultaten daarvan zal ik aan de Tweede Kamer doen toekomen zodra de evaluatie is afgerond.”
 
Klik hier voor de integrale Kamerbrief
 
Gepubliceerd op:   2 oktober 2018 332 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Deadline melden financiële relaties bij TRZ: 1 juni 2021

Zoals elk jaar dienen binnenkort de gegevens over bepaalde financiële relaties te worden aangeleverd bij het Transparantieregister Zorg. De deadline voor het aanleveren van financiële relaties die in 2020 zijn aangegaan sluit op 1 juni 2021. Dit jaar voor het eerst is er een speciale Training Transparantieregister Zorg. Voor de training die op 12 mei a.s. plaatsvindt, kunt u zich nog aanmelden

4 mei 202122 x bekeken

Deadline melden financiële relaties bij TRZ: 1 juni 2021

Zoals elk jaar dienen binnenkort de gegevens over bepaalde financiële relaties te worden aangeleverd bij het Transparantieregister Zorg. De deadline voor het aanleveren van financiële relaties die in 2020 zijn aangegaan sluit op 1 juni 2021. Dit jaar voor het eerst is er een speciale Training Transparantieregister Zorg. Voor de training die op 12 mei a.s. plaatsvindt, kunt u zich nog aanmelden

4 mei 20213 x bekeken

Jaarcijfers Transparantieregister Zorg 2019 gepubliceerd

Het Transparantieregister Zorg heeft vandaag de gegevens over financiële samenwerkingsrelaties tussen zorgverleners, zorginstellingen en leveranciers van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en diergeneesmiddelen in 2019 openbaar gemaakt.

28 juli 20201295 x bekeken