Regels voor gevaarlijke stoffen binnenkort ook voor IVD’s

Richtlijn 2011/65/EU (RoHS 2) voorziet in de voorschriften om het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA) te beperken en zo bij te dragen tot de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. De IVD’s zullen pas in 2016 onder deze regels gaan vallen, met de nodige restricties van dien voor het gebruik van bepaalde, in bijlage 1 van de Richtlijn genoemde stoffen (denk aan lood, cadmium etc). Het kan echter nuttig zijn om nu reeds in te schatten of u met de regels te maken zult krijgen en zo ja, wat dat betekent. Daarom heeft EDMA een concept opgesteld met “Frequently Asked Questions” (FAQ).

Dit document is nu in concept beschikbaar en staat open voor commentaar tot 24 februari a.s. Het document is bedoeld om fabrikanten te helpen om de bepalingen goed te interpreteren. Klik hier voor het document en hier voor de Richtlijn 2011/65.

Ook de Europese Commissie heeft zelf een RoHS2 FAQ document

Gepubliceerd op:  14 februari 2014 2245 x bekeken