Remgeld drukt zorgconsumptie

Het verhoogde eigen risico in de zorg leidt tot een daling van de zorgconsumptie. Eén op de vijf Nederlanders stapte hierdoor vorig jaar minder snel naar de zorgverlener. Dit blijkt onderzoek van bureau Newcom.

Dit jaar is het verplicht eigen risico gestegen van 220 naar 350 euro. Hierdoor zal een kwart van de Nederlanders zorg uitstellen, voorspelt het onderzoeksbureau. Vooral lagere inkomens, beneden de 33.000 euro bruto, doen daarbij een stapje terug. Van deze groep zegt een derde afgelopen jaar al te hebben bezuinigd op zorg. Voor dit jaar zou dat gelden voor de helft van de lagere inkomens.

Veel zorg waarvan wordt afgezien, valt niet of slechts deels onder de basisverzekering, zoals de tandarts of fysiotherapie. Uit het onderzoek blijkt dat veel Nederlander niet goed op de hoogte zijn van wat onder het eigen risico valt. Vijftien % van de ruim 1100 geënquêteerden bezuinigde op huisartsenbezoek, terwijl dit niet onder het eigen risico valt. In het onderzoek is ook gekeken naar het draagvlak voor het eigen risico en eigen betalingen. Slechts een op de vijf vindt het eigen risico van 350 euro acceptabel. Een derde geeft aan moeite te hebben met het betalen van alle zorgrekeningen. Eigen bijdrages in de zorg zijn niet populair. Zo vindt maar 8 % het een goed plan om extra eigen bijdrages in te voeren voor langdurige zorg, ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Niettemin kan de helft kan zich vinden in de 'eerstehulp-boete' van 50 euro die het kabinet voorstaat.

 

Gepubliceerd op:  11 januari 2013 1006 x bekeken