Respons op geneesmiddelen bij diabetische nierziekte beter voorspellen

Diabetische nierziekte (DN) presenteert zich in zeer uiteenlopende vormen van ziekteprogressie en complicaties. Uit recent promotieonderzoek bleek dat zowel biomarkers vóór de behandeling als veranderingen in biomarkers tijdens de eerste maanden van de behandeling patiënten konden onderscheiden die weinig of veel baat hadden van de betreffende therapie.
Eerdere studies hadden al laten zien dat de respons op geneesmiddelen zeer variabel is bij patiënten met DN en dat deze variabiliteit gedeeltelijk verklaart waarom er in deze populatie, ondanks veel grootschalige geneesmiddelonderzoeken, nog steeds een hoog risico is op nierfalen en cardiovasculaire aandoeningen. De uitkomsten van het onderzoek illustreren het belang van geïndividualiseerde therapie (personalised medicine): een behandeling wordt ingesteld op basis van individuele patiëntkenmerken om een optimale individuele respons te bereiken.
 
Individuele kenmerken zoals bloeddruk en biomarkers kunnen geneesmiddeleffecten op de lange termijn voorspellen bij patiënten met DN.
 
In de toekomstige klinische praktijk zou informatie uit biomarkers kunnen worden gebruikt om behandelaars te ondersteunen in de keuze van gepersonaliseerde therapieën en het monitoren van geneesmiddelrespons.
 
Klik hier voor meer informatie. 
Gepubliceerd op:  19 februari 2020 1154 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Uitgebreide DNA-test beschikbaar voor patiënten met onbekende primaire tumor

Voor patiënten met een onbekende primaire tumor (PTO) is vanaf nu een uitgebreide DNA-test beschikbaar, die het opsporen van de oorsprong van de kanker of het vinden van een eventuele aanwijzing voor een doelgerichte behandeling beter mogelijk maakt. Hierdoor verbeteren de prognoses van deze groep patiënten. De test, die gebruik maakt van Whole Genome Sequencing’, heeft vanaf nu een betaaltitel, waardoor zorgverzekeraars deze ook kunnen vergoeden vanuit de basisverzekering.

4 mei 202163 x bekeken

Biomarkers zorgen voor betere opsporing van (agressieve) prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Onlangs verscheen een proefschrift over het identificeren en valideren van bloed- en urinebiomarkers voor gebruik in de klinische praktijk. Het richtpunt was “personalized medicine” voor prostaatkankerpatiënten en in het bijzonder het verbeteren van detectie van significante prostaatkanker staat centraal, door het aantal onnodige prostaatbiopten en overdiagnostiek/overbehandeling te verminderen.

19 januari 2021579 x bekeken

Zorginstituut gaat adviseren over personaliseren van zorg

Bij het toepassen van geneesmiddelen wordt personalised medicine steeds belangrijker. In dat kader is moleculaire diagnostiek onmisbaar, om de effecten van een geneesmiddel te kunnen voorspellen. De Minister van Medische Zorg Van Ark heeft het Zorginstituut opdracht gegeven om regie te nemen en advies te geven om deze vorm van voorspellende diagnostiek in Nederland overal zo optimaal mogelijk in te zetten.

12 november 20201177 x bekeken