Restitutiepolis blijft in basispakket

De restitutiepolis voor zorg die verzekeraars niet gecontracteerd hebben, blijft onderdeel uitmaken van het basispakket. Dit geldt voor zowel de medisch specialistische zorg als de GGZ. Ook dat is afgesproken in het nieuwe zorgakkoord tussen minister Edith Schippers en het zorgveld.
De restitutiepolis overhevelen naar de aanvullende verzekering is een veel besproken manier om de zorgkosten te beteugelen. Uit het akkoord van vandaag blijkt dat het ministerie en de veldpartijen hier echter niet toe over zijn gegaan.
 
Afgesproken is dat verzekeraars steeds voor 19 november op transparante wijze aan hun verzekerden duidelijk maken welke vergoedingen zij het jaar daarop hanteren voor niet gecontracteerde zorg. Ook moeten verzekeraars op die datum bekendmaken aan hun verzekerden welke contracten zij op dat moment hebben gesloten, zodat verzekerden goed geïnformeerd een besluit kunnen nemen om al dan niet over te stappen op een andere verzekeraar.
 
De zorgpolis wordt volgens VWS transparanter. Voor de verzekerde moet duidelijk zijn welke zorgaanbieder wél en welke niet is gecontracteerd. En het moet het voor verzekerden duidelijk aan de polis af te lezen zijn wat hij vergoed krijgt als hij naar een niet-gecontracteerde aanbieder gaat. Zodoende hoeft volgens VWS de restitutiepolis niet naar de aanvullende verzekering. 
Gepubliceerd op:  20 augustus 2013 1053 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars geven vernieuwing van ziekenhuiszorg extra impuls

Om een extra impuls te geven aan de noodzakelijke vernieuwing van de zorg hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een pakket van maatregelen afgesproken. Naast een financiële injectie om nieuwe initiatieven versneld van de grond te krijgen, bundelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars hun krachten om de stijgende kosten van dure geneesmiddelen te beteugelen, gepast gebruik verder te bevorderen en om knelpunten op IT-gebied aan te pakken.

19 februari 20201552 x bekeken

1,1 miljoen verzekerden overgestapt naar andere zorgverzekeraar

De jaarlijkse mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen ligt weer achter ons. Uit een analyse van Vektis van de voorlopige cijfers van zorgverzekeraars blijkt dat 6,2% van de verzekerden (1,1 miljoen personen) per januari 2020 is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar.

21 januari 2020746 x bekeken

NZa waarschuwt zorgverzekeraars wegens intransparant inkopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

2 september 20191479 x bekeken