RIVM: Kosten en effectiviteit van het vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Het RIVM heeft onderzoek laten doen naar de uitvoeringsconsequenties - waaronder kosten, effecten en mogelijke capaciteitsproblemen van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Conclusie is: het vernieuwde bevolkingsonderzoek levert meer gezondheidswinst op dan het huidige. Het aantal verwijzingen neemt wel toe. Ondanks dat is het vernieuwde bevolkingsonderzoek kosteneffectiever dan het huidige bevolkingsonderzoek. Dit geldt voor kosten, toegenomen levensjaren en kwaliteit van leven.
In 2013 besloot de minister van VWS om de screening op basis van cytologie te vervangen door screening op basis van de HPV-test. Dit zal in 2017 ingaan: dan worden alle BVO-uitstrijkjes eerst getest op de aanwezigheid van HPV. Alleen HPV-positieve uitstrijkjes zullen cytologisch onderzocht worden, en indien de uitslag hiervan afwijkend is zal een vrouw verwezen worden naar de gynaecoloog.

In 2011 zijn de effecten en kosten van dit vernieuwde BVO berekend. Er was echter behoefte aan een nieuwe berekening.  Het RIVM heeft in het kader van de bestaande evaluatie-opdracht aan het Erasmus MC gevraagd om op basis van deze nieuwe inzichten en data, en gebruikmakende van de meest recente gegevens van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) en de literatuur, de kosten en effecten van het vernieuwde BVO opnieuw te berekenen.
 
Klik hier voor meer informatie en voor het onderzoek. 
Gepubliceerd op:  27 oktober 2016 477 x bekeken