RIVM: Point-of-care-testen in de eerstelijnszorg in Nederland

Op 1 mei 2013 verscheen een rapport van het RIVM over POCT in de eerstelijnszorg in Nederland. De aanleiding van het rapport is dat er weinig bekend is over het gebruik en met name het beheer van de bijbehorende patiëntveiligheidsaspecten. Het RIVM constateert dat in de huisartspraktijk voor sommige kwaliteitseisen onvoldoende aandacht is.

Zo is er niet altijd voldoende aandacht voor kwaliteitsbeheersing van de testen, bijvoorbeeld bij opslag, kalibratie en onderhoud. Ook worden universele hygiënische maatregelen uit, zoals handen wassen voordat een bloedmonster wordt genomen, niet altijd goed doorgevoerd. Eén van de bevindingen is ook dat “opfriscursussen” voor het gebruik van POC-testen nauwelijks worden georganiseerd. Bovendien blijkt dat huisartsen het niet goed functioneren van testen slechts sporadisch melden bij de fabrikant. Daardoor kan deze laatste geen maatregelen treffen om zijn product of de instructie voor gebruik te verbeteren.

Wat wel goed blijkt te lopen, is de koppeling van de monsters aan de juiste patiënten (patiëntidentificatie). Ook wordt de benodigde actie ondernomen als de testresultaten onduidelijk zijn.

Het RIVM beveelt aan om bestaande richtlijnen voor huisartsen uit te breiden met betrekking tot het gebruik van POC-testen. Zo kan een goede kwaliteit van zorg worden gehandhaafd en kunnen risico’s op fouten in huisartspraktijken worden voorkomen. 
Klik hier voor het rapport.

Gepubliceerd op:  14 mei 2013 910 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Biomarkermeting in bloed helpt bij inschatten kwetsbaarheid ouderen

Verouderingsonderzoekers hebben een combinatie van biomarkers in het bloed gevonden die kan helpen de gezondheidsstatus en kwetsbaarheid van ouderen in te schatten. De bloedmeting is bedoeld als eerste stap richting een meer persoonlijke behandeling van ouderen.

2 september 201945 x bekeken