Ruimte maken voor personalised medicine

Er is veel mogelijk, maar ook nog veel te doen om als samenleving maximaal te profiteren van de ontwikkelingen bij personalised medicine. Dat was de conclusie van het kennisatelier over ‘ Personalised Medicice’ van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, dinsdag 24 januari jl, in Den Haag. Ook de diagnostica-bedrijven en Diagned waren uitgenodigd én aanwezig.
Er waren twee sprekers. Marjolein Weda (RIVM) ging onder meer uitgebreid in op de aanbevelingen en conclusies uit recent verschenen rapporten van het RIVM over personalised medicine, klik hier voor de presentatie. Klik hier voor het rapport uit 2015 en klik hier voor rapport uit 2016 (zie ook Ezine 2016 nr 11).  Weda ging met name in op het rapport uit 2015 (Application of personalized medicine: Opportunities and challenges for policy) en gaf onder meer aan dat er een belangrijke taak ligt voor de overheid om te investeren in diagnostiek die het mogelijkheid maakt om patiënten gerichter te behandelen.
 
Tim Kievits (Vitromics, en lid van Diagned) gaf een overview van personalised medicines vanuit de diagnostica bedrijven gezien. Hij ging onder meer in op de onduidelijkheid die bestaat over wat er precies onder wordt verstaan, het nog weinig zichtbaar is wat de waarde van laboratoriumdiagnostiek in dit kader is, en waar meerwaarde kan worden bereikt voor alle partijen. Maar hij stipte ook aan dat er veel hobbels en dus uitdagingen liggen en het oplossen daarvan niet eenvoudig is.
 
Diagned heeft aangegeven dat er een gezamenlijke taak ligt voor de diagnostica- en geneesmiddelensector om alle betrokkenen - de patiënt, de zorgverlener, de zorgverzekeraars en de overheid – te informeren over de kansen die personalised medicine biedt.
 
Meer informatie bij Marie-Hélène Schutjens via het secretariaat. 
Gepubliceerd op:  31 januari 2017 455 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Respons op geneesmiddelen bij diabetische nierziekte beter voorspellen

Diabetische nierziekte (DN) presenteert zich in zeer uiteenlopende vormen van ziekteprogressie en complicaties. Uit recent promotieonderzoek bleek dat zowel biomarkers vóór de behandeling als veranderingen in biomarkers tijdens de eerste maanden van de behandeling patiënten konden onderscheiden die weinig of veel baat hadden van de betreffende therapie.

19 februari 2020957 x bekeken

Van massamedicijn naar geneesmiddel-op-maat

Het zal in de toekomst steeds beter mogelijk worden dat de patiënt een doelgericht geneesmiddel krijgt. De verwachting is dat deze ontwikkeling wel consequenties zal hebben voor de kosten. De Volkskrant besteedde aan deze ontwikkeling een groot artikel.

19 februari 2020115 x bekeken

Laboratoriumdiagnostiek kan geneesmiddelenbeleid ondersteunen

Tijdens het algemeen overleg van de Vaste kamercommissie VWS op 6 november jl. bleek dat laboratoriumdiagnostiek als een van de oplossingen te worden genoemd om te komen tot beter en goedkoper geneesmiddelengebruik.

5 december 2019437 x bekeken