RVS rapport over kunstmatige intelligentie in de zorg

Kunstmatige intelligentie (AI – Artificial Intelligence) kan veel voor de zorg gaan betekenen, zowel voor de kwaliteit, de toegankelijkheid en pluriformiteit als de betaalbaarheid en solidariteit van de zorg. Tegelijkertijd kan AI – omdat deze niet waardenvrij is - diezelfde publieke belangen ondermijnen. Daarom moet de overheid ontwikkelingen op het gebied van AI niet vrij laten. Dit stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).
De RVS heeft een verkennend advies uitgebracht over deze thematiek. Veel is nog onzeker, maar zeker is wel dat kunstmatige intelligentie nu al volop wordt gebruikt en dat dat in de toekomst alleen maar zal toenemen.
 
Het advies gaat in op alle mogelijkheden – met vele voorbeelden – maar ook om de vraag of AI ook risico’s kent. Denk daarbij aan data continuïteit van patiëntgegevens en privacy.
 
Het is volgens de RVS van belang tijdig maatregelen te nemen om de ontwikkelingen in goede banen te leiden. De Raad stelt een tweesporenbenadering voor: een spoor voor de lange(re) termijn en een spoor om al snel mee te beginnen. Het eerste spoor omvat het programmatisch volgen van AI-ontwikkelingen, kennis over AI genereren en delen, burgers informeren en aandacht voor AI in zorgopleidingen. Het tweede spoor betreft het stellen van kwaliteitseisen aan AI-toepassingen en deze ook afdwingen, het garanderen van datacontinuïteit van patiëntengegevens en ervoor zorgen dat burgers kunnen zien waar hun medische gegevens zijn opgeslagen en met wie ze worden gedeeld.
 
Klik hier voor meer informatie.
 

 

Gepubliceerd op:   2 september 2019 1539 x bekeken
Gerelateerde artikelen

ING: Zorgsector groeit sterk door

Volgens ING groeit de zorgsector in 2020 sneller dan de gehele economie. Met name de ouderenzorg groeit sterk. De geneeskundige zorg groeit door landelijke afspraken over volumeplafonds gematigd.

21 januari 2020803 x bekeken

Zinnige Zorg: op zoek naar wat beter kan, ook bij diagnostiek

De afgelopen jaren is het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland uitgegroeid tot een programma met meer dan 20 projecten. Doel van de projecten is de kwaliteit van de zorg verbeteren en onnodige behandelingen en kosten te vermijden. Een aantal van deze projecten heeft ook betrekking op diagnostiek.

2 september 20191572 x bekeken