Samenwerking in PATH voor verbetering moleculaire predictieve diagnostiek

Mutaties in het DNA van een tumor kunnen voorspellen welke patiënten wel of geen baat zullen hebben bij de behandeling met doelgerichte therapieën. Onderzocht wordt hoe deze moleculaire analyses worden uitgevoerd en gebruikt voor het selecteren van de meest adequate behandeling. Vele partijen werken samen om deze moleculaire predictieve diagnostiek in Nederland te optimaliseren.
Dat gebeurt in het kader van het project PATH (Predictieve Analyse voor THerapie), een samenwerkingsverband tussen 35 pathologieafdelingen, oncologen, longartsen, PALGA en IKNL.
 
In dit project wordt gefocust op moleculaire analyses die van belang zijn voor de therapiekeuze bij patiënten met colorectaal carcinoom, niet-kleincellig longcarcinoom, melanoom, of gastro-intestinale stromaceltumoren. Mutaties in het DNA van een tumor kunnen voorspellen welke patiënten wel of geen baat zullen hebben bij de behandeling met doelgerichte therapieën. Onderzocht wordt hoe deze moleculaire analyses worden uitgevoerd en gebruikt voor het selecteren van de meest adequate behandeling.
 
Alle nationale pathologieverslagen worden digitaal gearchiveerd in PALGA. Het PALGA protocol ‘Moleculaire bepalingen’ realiseert een uniforme rapportage van moleculaire bepalingen door verschillende pathologieafdelingen en gestructureerde archivering in PALGA. Het is de bedoeling dat alle laboratoria hier gebruik van zullen maken. Met dit PALGA-protocol legt het PATH project een basis voor een landelijke infrastructuur van de moleculaire diagnostiek binnen de pathologie.
 
Klik hier voor meer informatie.

 

Gepubliceerd op:   9 april 2019 445 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Miljoenensubsidie voor nieuwe manier van medicijnonderzoek o.b.v. moleculaire werking

Een Europese onderzoeksgroep onder leiding van het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht heeft 5,6 miljoen euro subsidie ontvangen om de huidige manier van medicijnonderzoek te veranderen. De wetenschappers stellen dat er veel meer gezondheidswinst behaald kan worden door het gebruik van huidige geneesmiddelen te herdefiniëren op basis van hun moleculaire werking. De idee is dat men daarvoor meer naar onderliggende en verwante mechanismen kijkt die een rol spelen bij ziekten en niet meer naar afzonderlijke organen of symptomen.

19 februari 2018359 x bekeken