Samenwerking industrie maakt ziekenhuis innovatief

Ziekenhuizen die veel samenwerken met de industrie presteren beter op het gebied van toegepast onderzoek en innovatie.

Dit blijkt uit de eerste Nederlandse Health Outlook 2013 die de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en The Decision Group presenteren. Goede prestaties op het gebied van onderzoek en innovaties blijken nauw samen te hangen met het toegepaste karakter hiervan.

Juist het toegepaste karakter maakt zulk onderzoek aantrekkelijk voor bedrijven in medische hulpmiddelen, technologie, farmacie en zorginnovatie. Andersom vergroot de betrokkenheid van deze bedrijven de onderzoeksmogelijkheden en de kansen op toepassing in de praktijk. Op grond hiervan concludeert The Decision Group dat “de gezamenlijke inspanning van industrie en STZ-ziekenhuizen meer innovatie, uitwisseling van ideeën en onderzoek naar nieuwe producten en behandelingen op levert. Toegepast onderzoek is het vliegwiel dat ziekenhuizen verbindt met de industrie; hiervan profiteren met name patiënten.”

Een bijzondere rol vervullen de hoogleraren, die binnen de STZ-ziekenhuizen werken en daarnaast aangesteld zijn bij een universiteit of universitair medisch centrum (umc). Zij creëren een hefboomwerking voor nieuwe onderzoekslijnen met een continue stroom van promovendi en publicaties. Op hun beurt trekt dit vervolgens weer meer industrie geïnvesteerde onderzoeksprojecten aan, aldus The Decision Group.

De Health Outlook 2013 is gebaseerd op een databank met gegevens van vijftien topklinische ziekenhuizen. De betreffende ziekenhuizen worden geanalyseerd op basis van acht prestatie-indicatoren en zeven stuurindicatoren. Uit de monitor blijkt dat er tussen ziekenhuizen verschillen zijn in het vermogen toegepast onderzoek uit te voeren. De monitor identificeert een aantal factoren dat hierop van invloed kan zijn, zoals omvang, mate van deskundigheid, aanwezigheid van ondersteuning en openheid naar industrie en andere partners. De best practices geven aan dat investeren in een goede onderzoekcultuur vruchten afwerpt.

De database zal jaarlijks worden vernieuwd en mogelijk aangevuld worden met data van meer ziekenhuizen. Het doel is om uniform te registreren en te rapporteren over de resultaten van onderzoek en samenwerking met de industrie en de ziekenhuizen, inclusief de toepassing van die verworven kennis oftewel valorisatie. Met de presentatie van de Health Outlook maakt de STZ werk van het streven om transparant te zijn over de werkwijzen binnen STZ-ziekenhuizen.

 

 

Gepubliceerd op:  28 juni 2013 995 x bekeken