Samenwerking Menzis en Medlon in laboratoriumdiagnostiek in Twente

In de regio Twente gaat Menzis samenwerken met Medlon als preferente aanbieder van eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg. Menzis kondigt aan om in de komende periode ook in andere regio's diagnostiek op deze manier in te kopen.

Volgens Menzis verandert de wereld van de laboratoriumdiagnostiek door technologische ontwikkelingen en andere behoeften van klanten en zorgaanbieders, is er een overschot aan laboratoria en kan bloedafname efficiënter worden georganiseerd.

Menzis zet daarom in op concentratie waar schaalvoordeel mogelijk is, en spreiding waar toegankelijkheid nodig is. De zorgverzekeraar is in andere regio’s in gesprek met diagnostiekaanbieders.
Menzis en Medlon werken nu aan een regionaal diagnostisch platform, met een gedeelde infrastructuur en soepelere data-uitwisseling tussen labs en zorgaanbieders.

Klik hier voor meer informatie

Gepubliceerd op:   5 december 2019 507 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Aandacht voor laboratoriumdiagnostiek in kader osteoporose

Het Zorginstituut (ZiN) heeft recent het ‘Verbetersignalement ‘Zinnige Zorg voor mensen met Osteoporose’ uitgebracht. Een van de bevindingen is dat er onderdiagnostiek is. In dit rapport wordt ook aandacht besteed aan laboratoriumdiagnostiek.

10 september 2020756 x bekeken

Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen: aandacht voor laboratoriumdiagnostiek

Op donderdag 4 april 2019 organiseert ZonMw het 7e congres Goed Gebruik Geneesmiddelen in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Er worden diverse onderwerpen besproken die het belang van laboratoriumdiagnostiek onderstrepen, zoals de belofte van voorspellende biomarkers en het belang van data, waaronder data uit laboratoriumdiagnostiek, voor een gepersonaliseerd doseringsadvies.

25 februari 2019704 x bekeken