Santeon en zorgverzekeraars nemen kwaliteit op in contract

Santeon, de keten van zeven topklinische ziekenhuizen, heeft met drie zorgverzekeraars meerjarige contracten afgesloten waarin niet alleen afspraken zijn opgenomen en de prijs en volume van zorg, maar ook over de kwaliteit. Het gaat om contracten over borstkankerzorg met de zorgverzekeraars CZ, Menzis en Multizorg, de inkooporganisatie van a.s.r., ONVZ, Eno en Zorg en Zekerheid.
Het is voor het eerst in Nederland dat ziekenhuizen gezamenlijk meerjarenafspraken met zorgverzekeraars maken over kwaliteit van zorg. Binnen de afgesloten contracten is onder meer afgesproken dat de verzekeraars inzicht krijgen in de kwaliteitsverbeteringen en deze ook blijven monitoren.

De contracten zijn gebaseerd op het principe van value based healthcare, ofwel waardegedreven zorg. Dat betekent onder meer dat de uitkomsten voor de patiënt leidend zijn. "Is er gezondheidswinst behaald? Is de kwaliteit van het leven van onze patiënt door onze zorg verbeterd? Dat is een volgende stap en voor ons van groter belang”, zegt chirurg-oncoloog Ron Koelemij van het St. Antonius Ziekenhuis. "Ik ben blij dat deze drie verzekeraars deze ontwikkeling steunen."

De Santeon-ziekenhuizen maken al enige jaren werk van waardegedreven zorg. Zo zet de organisatie sinds 2013 in het programma Zorg voor Uitkomst ook bij vier veelvoorkomende kankersoorten in op de uitkomsten van behandelingen.

Het model zorgt  volgens de organisatie voor kwaliteitsverbetering. "We zijn efficiënter gaan werken, leveren meer en meer maatwerk voor de patiënt en zien minder complicaties na een ingreep”, stelt Geranne Engwirda, portefeuillehouder verkoop van Santeon en lid van de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis. "Het is al gewoon binnen Santeon dat een best practice van het ene ziekenhuis direct door een ander Santeon-ziekenhuis wordt overgenomen."

De afgesloten contracten gelden voor drie jaar en gaan in op 1 januari 2017. Per verzekeraar is een contract afgesloten, waarbij de gemaakte afspraken verschillen.
Gepubliceerd op:  13 januari 2017 545 x bekeken