Schippers: ‘Controle op hulpmiddelen onder de maat’

Minister van VWS Edith Schippers heeft in november in de Tweede kamer kritisch gereageerd op vragen van Tweede Kamerleden over de gebrekkige controle op medische hulpmiddelen. Deze vragen hadden te maken met de uitzending van Radar, waarin werd aangetoond dat ook apert ondeugdelijke hulpmiddelen (een mandarijnennetje) toch goedkeuring krijgen van bepaalde Europese notified bodies. De Minister constateerde dat de controle in diverse landen niet overal even solide is.
Schippers noemde drie maatregelen die Nederland al heeft genomen. Het transparantieregister geeft nu nog inzicht in de financiële banden tussen artsen en de farmaceutische industrie, maar straks ook in die met fabrikanten van medische hulpmiddelen. Eind dit jaar functioneert het implantatenregister, waaraan cardiologen, orthopeden en in 2015 ook plastisch chirurgen meedoen. En de Inspectie van de Gezondheidszorg houdt toezicht. Een door Leijten voorgestelde extra Nederlandse toets, als aanvulling op die van een notified body, zit er niet in volgens Schippers. Wel zegde zij de Kamer toe om te onderzoeken of er nog andere extra maatregelen zijn die Nederland zou kunnen nemen. 
 
Daarnaast blijft Schippers naar eigen zeggen ‘maximaal druk uitoefenen’ om zaken ook in Europees verband te verbeteren: ‘Daarom ook hebben wij meegewerkt aan het joint action plan, wat al heeft geleid tot opheffing van een aantal notified bodies. In de toekomst moeten we ook de post market surveys beter regelen.’

Gepubliceerd op:  18 december 2014 1798 x bekeken