Schippers maakt transparantieslag in de zorg

Minister Schippers stelt 5 miljoen euro per jaar beschikbaar voor een programma om de transparantie van de zorg te verbeteren. De informatie aan patiënten over de kwaliteit en de kosten van de zorg moeten worden verbeterd, waardoor de kosten voor de zorg omlaag gaan.
Dit maakte de minister bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De zorg moet voor patiënten veel inzichtelijker worden. Ze moeten eenvoudig te weten kunnen komen waar ze welke kwaliteit kunnen verwachten, welke vragen ze moeten stellen en wat de behandeling gaat kosten.
 
Schippers heeft vier doelen opgesteld die in 2015, het jaar van de transparantie, gehaald moeten worden:
 1. Informatie voor patiënten over de kwaliteit van het zorgaanbod komt versneld beschikbaar.
 2. Mensen moeten betrouwbare informatie over de zorg makkelijk kunnen terugvinden. Schippers wil dat bereiken door onder meer de website kiesbeter.nl. Daar komt informatie te staan over honderden behandelingen. Daarnaast wil de overheid ook een portaal worden naar andere websites met nuttige en betrouwbare informatie, waarbij www.thuisarts.nl en www.zorgkaartnederland.nl met name genoemd worden.
 3. Richtlijn- en indicatorontwikkeling en het begrijpelijk maken ervan krijgt een stevige impuls. Het Kwaliteitsinstituut gaat dit aanpakken.
 4. De patiënt krijgt vooraf meer inzage in de kosten van een behandeling.
In haar brief aan de Kamer laat Schippers weten dat in de eerste helft van 2015 patiënten de eerste verbeteringen gaan merken in de informatievoorziening over de medisch specialistische zorg. Dat komt doordat de curatieve sector relatief vooroploopt in het verzamelen van gegevens. Later dit jaar volgen de andere sectoren.
 
De minister wil zorgaanbieders, sectoren en beroepsgroepen die achterblijven bij het inzichtelijk maken van de kwaliteit aanpakken. Het kwaliteitsinstituut gaat de zogenoemde achterblijvers het komende half jaar identificeren zodat deze partijen daarna een inhaalslag kunnen gaan maken. De NZa ziet toe op correcte aanlevering van de benodigde data. Wordt deze niet geleverd, dan kan de NZa een boete opleggen.
 
Het transparantieprogramma is opgesteld in samenwerking met de NPCF, de Federatie van Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Kwaliteitsinstituut. In totaal bevat het plan met 53 actiepunten. Een aantal daarvan voor 2015 luiden:
 
In 2015 zijn de volgende resultaten bereikt:
 
 • Het Kwaliteitsinstituut richt Kiesbeter zo in dat patiënten makkelijker belangrijke en betrouwbare informatiebronnen kunnen vinden.
 • De patiënt kan (informatie over) een zorginstelling of een zorgverlener vinden via KiesBeter, Zorgkaart, www.zkn.nl en www.nvzkwaliteitsvenster.nl.
 • De patiënt kan op Zorgkaart ervaringen lezen van andere patiënten met zorginstellingen en zorgverleners.
 • Het Kwaliteitsinstituut verzamelt over verschillende aandoeningen kwaliteitsgegevens en maakt deze openbaar.
 • De kwaliteitsinformatie per zorgaanbieder op Zorgkaart wordt uitgebreid met de transparantie-indicatoren, keurmerken en sterftecijfers zodat de bezoekers een completer beeld van de kwaliteit van zorg krijgen.
 • De NPCF presenteert 25 keuzehulpen voor het kiezen van de beste aanbieders op basis van de openbare kwaliteitsgegeven.
 • Zorgverzekeraars geven, indien vooraf duidelijk is welke behandeling een patiënt zal ondergaan, inzicht in de kosten bij een of meerdere zorgaanbieders.
 • De Federatie biedt de Richtlijnendatabase met bijna 300 medisch specialistische richtlijnen aan voor inschrijving in het Register van het Kwaliteitsinstituut. Hiermee zijn alle medisch specialistische richtlijnen die voldoen aan de eisen van het Kwaliteitsinstituut volledig transparant en beschikbaar voor de patiënt.
 • Het Kwaliteitsinstituut maakt met de NPCF en de Federatie van deze 300 richtlijnen een korte beschrijving in voor patiënten begrijpelijke taal.
 • De NPCF en de Federatie zullen daarnaast van circa 30 aandoeningen begrijpelijke en beknopte versies voor patiënten beschikbaar maken. Deze informatie wordt voorzien van een korte omschrijving en relevante links naar betrouwbare websites met meer informatie. Gestart wordt met de aandoeningen knie- en heupartrose, diabetes, varices, perifeer arterieel vaatlijden, myocard infarct, borst en darmkanker, lage rughernia. Deze informatie is te vinden op Zorgkaart.
 • De NPCF en de Federatie publiceren zes behandelkeuzehulpen waarmee patiënten worden ondersteund in het nemen van beslissingen over behandelopties.
 • De Federatie publiceert Verstandige Keuzes. Dit gaat over behandelopties die soms wel of juist niet de voorkeur hebben en waarover patiënten en artsen het gesprek zouden moeten voeren
 • De NZa rapporteert medio 2015 over het onderzoek naar het groeiend aantal polissen.
 • Zorgverzekeraars zullen waar nodig de informatie op hun website verbeteren over onder meer gecontracteerde zorgverleners. In november is zoals gebruikelijk informatie beschikbaar over de gecontracteerde zorg, en welke verzekeraar welke aanbieder heeft gecontracteerd.
 • Zorgverzekeraars ontwikkelen samen met zorgaanbieders een instrument waarmee zorgaanbieders kunnen zien welke polis de patiënt heeft en welke gevolgen dit heeft voor de vergoeding. Dit instrument komt in de tweede helft van jaar beschikbaar.
Gepubliceerd op:   6 maart 2015 955 x bekeken