Schippers wil NIPT invoeren

Minister Schippers is van plan voor de zomer de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in te voeren als eerste test om te kijken of er bij een zwangerschap sprake is van een trisomieafwijking zoals het downsyndroom.
Schippers schrijft in een briefaan de Tweede Kamer dat ze dit wil doen als de Gezondheidsraad geen grote bezwaren heeft tegen de invoering van de NIPT. Half februari zei de minister een advies van de Gezondheidsraad over NIPT te verwachten voor de zomer en niet eerder zomaar te beslissen over de test.
 
Aan het eind van dit jaar komt de Gezondheidsraad met een advies over de totale keten van prenatale screening. Schippers vindt dat het te lang duurt voordat adviezen van de Gezondheidsraad klaar zijn en wil daarover in overleg. Na de invoering van NIPT in de zomer zal ze zich buigen over de vraag of deze al dan niet gedeeltelijk of volledig moet worden vergoed. Ze wijst erop dat de test op dit moment 537 euro kost en dat volledige vergoeding zou kunnen oplopen tot enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar. Vrouwen betalen de huidige combinatietest nu uit eigen zak. Deze test bestaat uit een kansberekening door middel van een bloedtest en nekplooimeting tijdens een echo. Bij 5 tot 7 procent van de zwangeren blijkt er een verhoogd risico op een trisomieafwijking te bestaan, waarna invasieve diagnostiek kan worden uitgevoerd. De combinatietest kost 162 euro en wordt gekozen door 28 procent van de zwangeren. Eventuele (gedeeltelijke) vergoeding van de NIPT zal niet eerder plaatsvinden dan per 1 januari 2017, schrijft Schippers.
 
Op dit moment kan de NIPT-test alleen binnen de Trident-studie worden aangeboden aan zwangere vrouwen bij wie uit de combinatietest een verhoogd risico op een trisomieafwijking is gebleken. In het eerste jaar van de Trident-studie hebben ruim drieduizend vrouwen gekozen voor de NIPT binnen deze onderzoekssetting, zo schrijft Schippers. Van deze vrouwen hadden 103 een positieve uitslag. Bij 9 vrouwen bleek de uitslag foutpositief te zijn. De NIPT kan invasieve diagnostiek dus niet helemaal vervangen, stelt Schippers.
 
Voor de intregale tekst van de brief klik hier.
Gepubliceerd op:   4 maart 2016 937 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Zorg over invoering test op Down-syndroom

Tientallen bekende Nederlanders hebben medio maart een open brief in de Volkskrant hun zorg uitgesproken over de introductie van de NIPT-test in Nederland. Met deze test kunnen zwangere vrouwen nagaan of hun kind lijdt aan het syndroom van Down. Minister Schippers (VWS) en een meerderheid in de Tweede Kamer willen de test in Nederland toelaten voor alle zwangeren. Nu is die alleen beschikbaar voor vrouwen met een verhoogd risico op een kind met down.

23 maart 2016824 x bekeken

KNMG: Waarborg goede informatie en keuzevrijheid bij NIPT-test

Er is veel te doen over de NIPT-test. Minister Schippers wil de niet-invasieve prenatale test beschikbaar stellen aan alle zwangere vrouwen. De Tweede Kamer moet daarover besluiten. De boodschap van de artsenorganisatie KNMG is genuanceerd: geef neutrale informatie over de test en bied ruimte en respect voor de keuze van de vrouw.

23 maart 2016849 x bekeken

NIPT beschikbaar voor alle zwangeren: resultaten eerste jaar

In Nederland wordt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) sinds 1 april 2017 in onderzoeksverband aangeboden aan alle zwangere vrouwen als alternatief voor de combinatietest. De resultaten laten zien dat als een zwangere kiest voor screening zij vaker kiest voor de NIPT dan voor de combinatietest. Daarbij test de Nederlandse NIPT nauwkeuriger dan op basis van studies werd verwacht.

16 juli 2018365 x bekeken