Screening voor erfelijke darmkanker kan kosteneffectief

Het is kostbaar om te screenen op het Lynch-syndroom bij alle darmkankerpatiënten tot en met 70 jaar en vervolgens familieleden met deze erfelijke kwetsbaarheid voor darm- en endometriumcarcinoom op te sporen, maar dit kan zoveel gewonnen levensjaren opleveren dat de screening toch kosteneffectief kan zijn.
Dat blijkt uit een kosteneffectiviteitsstudie van Celine Leenen en collega's van onder meer het Erasmus MC onder 1117 darmkankerpatiënten die van mei 2007 tot september 2009 werden gediagnosticeerd in 11 Nederlandse ziekenhuizen (Genetics in Medicine. 2016; online 3 maart). Alle tumoren werden gescreend op aanwijzingen voor het Lynch-syndroom – eerder ook HNPCC genoemd –, de meest voorkomende oorzaak van erfelijke darmkanker. Zo werd gekeken naar micro-satellietinstabiliteit en werd immunohistochemisch onderzoek verricht naar expressie van eiwitten van betrokken ‘mismatch-repair’-genen. Patiënten bij wie op grond van dit onderzoek het Lynch-syndroom werd vermoed, werden verwezen voor klinisch genetisch onderzoek.

Gekeken werd naar de kosten van het programma, inclusief de kosten van vervolgonderzoek bij familieleden en van de surveillance op darmkanker en endometriumcarcinoom bij gevonden dragers. Daarnaast werd op basis van de literatuur een inschatting gemaakt van de gewonnen levensjaren per gevonden patiënt en per gevonden familielid.

Onder de 1117 patiënten waren er 23 met het Lynch syndroom. Via cascade-onderzoek werden onder 140 onderzochte familieleden nog eens 70 dragers gevonden. In totaal zouden met het screeningsprogramma 206 levensjaren zijn gewonnen, vooral onder familieleden van indexpatiënten. De totale kosten van het programma worden geschat op ruim 1 miljoen euro. Nu al komen alle darmkankerpatiënten tot en met 50 jaar in aanmerking voor screening. Per gewonnen levensjaar kost screenen van alle patiënten van 51-60 jaar naar schatting €4226 extra, en voor patiënten van 51-70 €7051 extra.’
Gepubliceerd op:  26 mei 2016 923 x bekeken