September 2013: start het nieuwe bevolkingsonderzoek darmkanker

In september 2013 start het nieuwe bevolkingsonderzoek darmkanker. Tot 2019 wordt het bevolkingsonderzoek gefaseerd ingevoerd. De voorbereidingen verlopen volgens planning.

Onlangs is op het 3e Nationaal Congres Bevolkingsonderzoek Darmkanker de stand van zaken besproken. Het congres werd georganiseerd door het RIVM en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL). Alles verloopt naar tevredenheid, zo was de overall conclusie.

Het doel van het bevolkingsonderzoek is sterfte door darmkanker terugdringen. Darmkanker is een ernstige ziekte. Van elke 100 mensen zullen 4 tot 5 mensen tijdens hun leven darmkanker krijgen. Mannen hebben iets meer kans op darmkanker dan vrouwen. In 2010 is bij ruim 12.500 mensen darmkanker vastgesteld en zijn ruim 5.000 mensen gestorven aan de gevolgen van deze ziekte. Met het bevolkingsonderzoek kan vroegtijdig darmkanker of een voorstadium daarvan worden ontdekt en behandeld. Hiermee kan darmkanker voorkomen of vroegtijdig behandeld worden. Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Het bevolkingsonderzoek kan op langere termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen aan darmkanker helpen voorkomen.

Pas in 2019 is het bevolkingsonderzoek darmkanker volledig ingevoerd. Ieder jaar ontvangen steeds meer mensen, mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar, op basis van hun geboortejaar een uitnodiging. Vervolgens krijgen zij elke twee jaar een uitnodiging. Deelname aan het bevolkingsonderzoek is gratis en vrijwillig. De gefaseerde invoering is nodig omdat er nu nog te weinig capaciteit in de zorg is om de extra coloscopieën door het bevolkingsonderzoek uit te kunnen voeren. Deze zal de komende jaren worden opgebouwd.

De voorbereidingen op introductie van het bevolkingsonderzoek verlopen voorspoedig. Honderden professionals in Nederland zijn betrokken bij de voorbereidingen. Het RIVM coördineert namens het ministerie van VWS de invoering van het bevolkingsonderzoek. Het bevolkingsonderzoek wordt door vijf regionale screeningsorganisaties uitgevoerd die ook het bevolkingsonderzoek borstkanker en baarmoederhalskanker uitvoeren.

 

Gepubliceerd op:  14 mei 2013 918 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Levensverwachting Nederland stijgt minder hard

De levensverwachting bij geboorte is in landen van de Europese Unie tussen 2011 en 2016 toegenomen van 80 jaar en 2 maanden naar 81 jaar. In Nederland steeg zij van 81 jaar en 1 maand naar 81 jaar en 6 maanden. De toename in zowel Nederland als de EU is lager dan in voorgaande periodes, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

2 oktober 2018460 x bekeken

KPMG: Stijging levensverwachting lijkt te stagneren

Volgens recent onderzoek van KPMG stijgt de levensverwachting van Nederlanders minder hard dan verwacht. Meer sterfgevallen, met name als gevolg van hardnekkige griepepidemieën en strengere winters, lijken de belangrijkste oorzaken van de huidige rem op de levensverwachting.

5 september 2018601 x bekeken

Kritiek op de voorgestelde wijzigingen wet op bevolkingsonderzoek

Hoewel oud Minister Schippers vanwege de toenemende health checks wilde afstappen van een vergunningsplicht voor onderzoeken zoals bodyscans, blijkt uit een recent ingediend voorstel tot wijziging van de wet dat wordt vastgehouden aan de vergunningsplicht voor onderzoek met ioniserende straling. De internetconsultatie over dit ontwerp is begin augustus afgerond.

5 september 2018216 x bekeken