September 2013: start het nieuwe bevolkingsonderzoek darmkanker

In september 2013 start het nieuwe bevolkingsonderzoek darmkanker. Tot 2019 wordt het bevolkingsonderzoek gefaseerd ingevoerd. De voorbereidingen verlopen volgens planning.

Onlangs is op het 3e Nationaal Congres Bevolkingsonderzoek Darmkanker de stand van zaken besproken. Het congres werd georganiseerd door het RIVM en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL). Alles verloopt naar tevredenheid, zo was de overall conclusie.

Het doel van het bevolkingsonderzoek is sterfte door darmkanker terugdringen. Darmkanker is een ernstige ziekte. Van elke 100 mensen zullen 4 tot 5 mensen tijdens hun leven darmkanker krijgen. Mannen hebben iets meer kans op darmkanker dan vrouwen. In 2010 is bij ruim 12.500 mensen darmkanker vastgesteld en zijn ruim 5.000 mensen gestorven aan de gevolgen van deze ziekte. Met het bevolkingsonderzoek kan vroegtijdig darmkanker of een voorstadium daarvan worden ontdekt en behandeld. Hiermee kan darmkanker voorkomen of vroegtijdig behandeld worden. Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Het bevolkingsonderzoek kan op langere termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen aan darmkanker helpen voorkomen.

Pas in 2019 is het bevolkingsonderzoek darmkanker volledig ingevoerd. Ieder jaar ontvangen steeds meer mensen, mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar, op basis van hun geboortejaar een uitnodiging. Vervolgens krijgen zij elke twee jaar een uitnodiging. Deelname aan het bevolkingsonderzoek is gratis en vrijwillig. De gefaseerde invoering is nodig omdat er nu nog te weinig capaciteit in de zorg is om de extra coloscopieën door het bevolkingsonderzoek uit te kunnen voeren. Deze zal de komende jaren worden opgebouwd.

De voorbereidingen op introductie van het bevolkingsonderzoek verlopen voorspoedig. Honderden professionals in Nederland zijn betrokken bij de voorbereidingen. Het RIVM coördineert namens het ministerie van VWS de invoering van het bevolkingsonderzoek. Het bevolkingsonderzoek wordt door vijf regionale screeningsorganisaties uitgevoerd die ook het bevolkingsonderzoek borstkanker en baarmoederhalskanker uitvoeren.

 

Gepubliceerd op:  14 mei 2013 988 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Bevolkingsonderzoeken: hoge deelnametrouw en vroege opsporing

Uit monitoring van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) blijkt onder andere dat bevolkingsonderzoek naar diverse vormen van kanker bijdragen aan vroege opsporing van kanker en dat de deelnamegraad hoog is. Dit duidt op een hoog vertrouwen in deze bevolkingsonderzoeken

19 februari 202075 x bekeken

Patiëntenorganisatie: Verlaag deelnamegrens bevolkingsonderzoek darmkanker naar 50 jaar

Het bevolkingsonderzoek spoort in Nederland duizenden gevallen van darmkanker op en weet op termijn 1 op de 3 sterfgevallen van deze ziekte te voorkomen. Om het bevolkingsonderzoek nog succesvoller te maken pleit de Maag Lever Darm Stichting samen met artsen voor het vervroegen van de deelnameleeftijd naar 50 jaar. Dat is in lijn met Europese richtlijnen, levert gezondheidswinst op en is relatief eenvoudig in te voeren.

18 december 2019814 x bekeken