Steeds meer informatie via patiëntportalen beschikbaar

60% van de ziekenhuizen heeft inmiddels een digitaal patiëntportaal. Patiëntportalen bieden zorggebruikers de mogelijkheid tot inzage in gezondheidsgegevens die het ziekenhuis over hen beschikbaar stelt. Dit gaat vaak gepaard met andere functionaliteiten, zoals het maken van een afspraak, het invullen van vragenlijsten en het stellen van een vraag via een e-consult. Dit blijkt uit onderzoek van Nictiz.
Het aantal patiëntportalen dat inzage biedt in het medicatieoverzicht is in het afgelopen jaar gestegen van tien naar zeventien van de achtentwintig portalen (60%). Bij vier van de zeventien ziekenhuizen kan de patiënt ook een wijzigingsverzoek indienen via het portaal. Een op de drie ziekenhuizen in Nederland heeft een patiëntportaal, zo blijkt uit onderzoek van Nictiz, het expertisecentrum eHealth. Vorig jaar was dat nog een op de vier. Bij vijfentwintig van de achtentwintig patiëntportalen heeft de patiënt inzage in onderzoeksresultaten en via zeventien portalen is raadpleging van het medicatieoverzicht mogelijk. Hiermee wordt patiëntparticipatie bij medicatieveiligheid steeds meer realiteit.

In het totaal zijn er sinds juli 2016 zes patiëntportalen bijgekomen, een toename van 28%. Op dit moment beschikken achtentwintig van de tachtig ziekenhuizen over een patiëntportaal. In het onderzoek is gekeken naar de aanwezigheid van achttien functionaliteiten, waaronder inzage in het medicatieoverzicht.

Klik hier voor meer informatie.
 
 
 

 

Gepubliceerd op:   5 oktober 2017 927 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Patiënt moet uitslag direct kunnen zien

Patiënten die dat willen, moeten onderzoeksuitslagen in hun online-ziekenhuisdossier kunnen inzien zodra die beschikbaar zijn. Dat vindt Patiëntenfederatie Nederland. Veel ziekenhuizen bouwen in hun zogeheten patiëntenportal een wachttijd in van een week, zodat artsen de uitslagen kunnen duiden, maar de koepel van patiëntenorganisaties vindt dat betutteling.

9 februari 2018732 x bekeken

Samenwerking ZonMw en farmaceutische bedrijven voor goed gebruik geneesmiddelen

ZonMW en de farmaceutische bedrijven AstraZeneca, Janssen en Pfizer hebben gezamenlijk het initiatief genomen om te investeren in onderzoeksprojecten naar het goed gebruik van specialistische geneesmiddelen. De vier samenwerkingspartners hebben hiertoe twee onderzoeken gefinancierd.

5 oktober 2017937 x bekeken

Reactie patiëntenorganisaties: belang van keuze informatie bij health checks

Patiënten en consumentenorganisaties constateren dat vroege opsporing van ziekte en gezondheidsrisico's mensen gezondheidswinst kan opleveren. Preventieve (zelf)tests kunnen daarbij een rol spelen. Maar er zijn nadelen aan zulke tests. Denk aan het bestaan van foute uitslagen. Ze pleiten daarom voor betere toerusting van burgers en patiënten.

31 maart 20152635 x bekeken