Streeklaboratorium Kennemerland krijgt aanwijzing

Het Streeklaboratorium Kennemerland in Haarlem moet een aantal veiligheidsmaatregelen nemen in het deel van het laboratorium waar gewerkt wordt met risicovol materiaal.

De inspectie constateerde dat er op sommige onderdelen geen verantwoorde zorg geleverd wordt. Op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de minister van VWS het laboratorium een aanwijzing gegeven. Dit betekent dat het Streeklaboratorium geen nieuwe kweken meer mag inzetten voor M. tuberculose complex zolang de risico’s niet zijn verminderd.

Andere veiligheidsmaatregelen zijn dat laboratoriumkleding die wordt gedragen in het deel van het laboratorium waar gewerkt wordt met risicovol materiaal eerst moet worden ontsmet voordat het wordt gewassen. In het extra beveiligde deel, het zogenaamde BSL-3 laboratorium mag alleen personeel komen dat daartoe geautoriseerd is. Verder zijn enkele technische aanpassingen nodig.

Het Streeklaboratorium Kennemerland mag pas weer M. tuberculose complex kweken als de inspectie heeft vastgesteld dat alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen. De minister heeft het Streeklaboratorium heeft tot 15 juni 2013 de tijd om de veiligheid te verbeteren. Gebeurt dit niet, dan legt de minister een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op.

 

Gepubliceerd op:  14 juni 2013 1015 x bekeken