Stresstest niet altijd nodig dankzij troponine-afkappunt

Het is mogelijk patiënten met een coronaire hartziekte in risicoklassen onder te brengen, dankzij de nieuwste assays die veel lagere concentraties van hoogsensitief cardiaal troponine I (hs-cTnI) kunnen meten dan conventionele assays.
Daardoor zouden bij degenen uit de laagste risicoklasse cardiale stresstests niet langer nodig zijn. Dat blijkt uit een observationele studie gepubliceerd in Annals of Internal Medicine. Daarin voeren Muhammad Hammadah e.a. twee groepen patiënten op. De eerste omvat 589 patiënten bij wie met behulp van SPECT-beeldvorming de doorbloeding van de hartspier zichtbaar was gemaakt (myocardperfusiescintigrafie). Die gegevens werden vervolgens gebruikt om het afkappunt voor hs-cTnI te bepalen voor die patiënten die geen induceerbare ischemie of problemen met de bloeddoorstroming bleken te hebben. Bij 2,5 picogram per milliliter hs-cTnI vonden de onderzoekers een subgroep van 101 patiënten met een laag risico. In een follow-up van drie jaar traden bij hen geen cardiovasculaire events op, terwijl 33 personen met een hs-cTnI-gehalte boven het afkappunt daar wel mee te maken kregen. De tweede groep (118 personen) werd gebruikt om het gevonden afkappunt te valideren.
 
De onderzoekers schatten dat ongeveer een kwart van alle patiënten met een coronaire hartziekte hs-cTn-gehalten zal hebben die onder het afkappunt liggen. De maat is volgens hen te gebruiken om patiënten met een stabiele conditie uit te filteren. Dat is een goede zaak, vinden ze, want een biomarker is goedkoper dan een stresstest met ecg, echocardiografie en/of een SPECT-scan. Ook commentator Devereaux vindt het ‘bemoedigende resultaten’, die echter wel om verdere evaluatie vragen. Hij wil graag drempelwaarden waarmee zowel patiënten met een hoog als met een laag risico op een al dan niet fataal myocardinfarct zijn te identificeren.
 
Bron: Medisch Contact
Gepubliceerd op:  20 november 2018 364 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Met biomarkers troponine en albumine betere detectie schade aan hart

Patiënten op de intensive care of patiënten die een hartoperatie hebben ondergaan krijgen soms schade aan hun hart of zelfs een hartaanval. Uit recent promotieonderzoek blijkt dat het mogelijk is om de schade in een vroeg stadium te detecteren en verder schade te voorkomen.

5 december 2019461 x bekeken

Verhoogd gehalte van signaalstof troponine na inspanning voorspelt risico op hartinfarct, beroerte en vroegtijdige sterfte

Tijdens de Nijmeegse vierdaagse is onderzoek gedaan naar de effecten van toename van de signaalstof troponine in het bloed bij inspanning. Men vond dat een verhoogde concentratie van troponine in het bloed na langdurig wandelen geassocieerd is met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte. Het onderzoek is recent is gepubliceerd in Circulation.

2 september 20191119 x bekeken

Minder opnames door digoxine

Patiënten met hartfalen en een hoog risico op ziekenhuisopname hebben meer baat bij een behandeling met digoxine dan degenen met een laag risico. Bij de eerste groep verminderde digoxine het aantal ziekenhuisopnames met 42%, bij de tweede groep was dit slechts 3%.

16 juli 2018323 x bekeken