Subsidieverlening NIPT hoeft niet te worden gestaakt

De subsidieverlening NIPT hoeft niet te worden gestaakt; de subsidieregeling is toegestaan. Dat heeft de Rechtbank Den Haag bepaald naar aanleiding van een kort gedingprocedure die was aangespannen door een Belgisch laboratorium. Dit lab zag haar inkomsten aanzienlijk teruglopen door de invoering van de Nederlandse regeling.
Met ingang 1 april 2017 is een subsidieregeling in werking getreden, op grond waarvan de Nederlandse academische ziekenhuizen die NIPT’s afnemen aanspraak kunnen maken op subsidie van de Staat. Door deze subsidieregeling kunnen zwangere vrouwen de NIPT voor € 175,= laten afnemen.

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind een ernstige aandoening heeft.
Gendia, een Belgisch bedrijf dat deze test ook aanbiedt aan Nederlandse zwangere vrouwen (voor een marktprijs van € 590,=-), komt niet in aanmerking voor deze subsidie en heeft in kort geding gevorderd dat de subsidieverlening wordt gestaakt. De Haagse voorzieningenrechter wijst deze vordering af.

Gendia heeft het kort geding aangespannen omdat zij nadeel ondervindt door de subsidieregeling. Nederlandse vrouwen kunnen nu in Nederland een goedkopere test laten afnemen dan de test van Gendia. De subsidieregeling is volgens Gendia in strijd met Europese regelgeving over staatssteun.

De subsidie is inderdaad staatssteun en deze is op grond van Europese regelgeving niet altijd toegestaan. Op grond van diezelfde  regelgeving kan staatssteun in bepaalde situaties wel toelaatbaar zijn. Dat is hier volgens de voorzieningenrechter het geval.

Klik hier voor de uitspraak.
Gepubliceerd op:   1 mei 2017 636 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NIPT beschikbaar voor alle zwangeren: resultaten eerste jaar

In Nederland wordt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) sinds 1 april 2017 in onderzoeksverband aangeboden aan alle zwangere vrouwen als alternatief voor de combinatietest. De resultaten laten zien dat als een zwangere kiest voor screening zij vaker kiest voor de NIPT dan voor de combinatietest. Daarbij test de Nederlandse NIPT nauwkeuriger dan op basis van studies werd verwacht.

16 juli 2018472 x bekeken

Zwangeren kiezen vaker voor prenatale screening met NIPT

Zwangeren in Nederland kiezen vaker voor de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) dan voor de combinatietest. Daarbij test de Nederlandse NIPT nauwkeuriger dan eerder werd verwacht. Dit zijn de resultaten na het eerste jaar van de TRIDENT-2 studie.

20 juni 2018444 x bekeken

Zorginstituut: NIPT test niet in basispakket

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) kan niet als eerste test binnen de prenatale screening uit de basisverzekering vergoed worden. Zorg kan alleen uit de basisverzekering worden vergoed, als een verzekerde een individuele zorgvraag heeft waarmee hij naar een zorgverlener gaat. Bij prenatale screening is daarvan geen sprake. De NIPT kan wel worden vergoed als er een medische indicatie is om die test te doen.

30 augustus 2017592 x bekeken