Taalvereisten IVD professioneel gebruik

Voor IVD die bestemd zijn voor professionele gebruikers geldt op grond van art. 6 li2 van het IVD- Besluit een uitzondering van de algemene verplichting dat gebruiksaanwijzingen in de Nederlandse taal moeten worden gesteld.

Met verwijzing naar het Convenant Veilig gebruik medische technologie in ziekenhuizen zijn er nu toch instellingen, die een Nederlands gebruiksaanwijzing eisen, dan wel een verklaring van VWS of IGZ vragen waaruit blijkt dat een uitzondering is toegestaan. Diagned heeft dit probleem voorgelegd aan IGZ en VWS en verzocht op efficiënte wijze helderheid te scheppen. Wij hopen u spoedig te kunnen berichten over de oplossing.

Sinds jaar en dag geldt voor IVD die bestemd zijn om te worden gebruikt door professionele gebruikers een uitzondering van de algemene verplichting dat gebruiksaanwijzingen in de Nederlandse taal gesteld moeten worden. Bij de totstandkoming van het IVD-Besluit heeft Diagned hier destijds zwaar op ingezet en ook in het kader van de nieuwe wetgeving is in de richting van VWS benadrukt dat de uitzondering, die nu is vastgelegd in art. 6 lid 2 van het IVD-Besluit, in stand moet blijven.

Dwars door deze ontwikkeling heen speelt nu in het veld een discussie naar aanleiding van het Convenant Veilig gebruik medische technologie in ziekenhuizen (klik hier), dat is afgesloten tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra en Revalidatie Nederland. In 3.7 van de begeleidende tekst bij dit Convenant wordt vermeld dat de “gebruiksaanwijzing [..] volgens wettelijke verplichting in de Nederlandse taal is en  daarnaast op verzoek in een andere gangbare taal kan zijn. er zijn voorbeelden beken van instellingen die op grond van deze bepalingen eisen dat de fabrikant van een IVD voor professioneel gebruik hetzij een Nederlandstalige handleiding levert, hetzij een officiële uitzondering bij VWS/IGZ aanvraagt en overlegt.

Wij hebben dit probleem inmiddels voorgelegd aan IGZ en VWS met het verzoek om in een algemene verklaring te wijzen op de wettelijke uitzondering voor IVD bestemd voor professionele gebruikers. Zodra hier meer over bekend is, laten wij dat weten. Mochten u hier zelf vragen of opmerking voer hebben, kunt u dit laten weten via het secretariaat.

 

Gepubliceerd op:  26 april 2013 1165 x bekeken
Gerelateerde artikelen

EU IVD Verordening gepubliceerd

Op 5 mei 2017 is de Europese Verordening over IVD’s gepubliceerd in het officiële publicatieblad. Dat betekent dat dit de finale tekst is van de nieuwe regels voor onze branche. Er is een overgangsperiode van 5 jaar, waardoor de nieuwe regels uiterlijk eind mei 2022 voor IVDs zullen gelden.

16 mei 2017986 x bekeken

Conceptregeling medisch hulpmiddelen: Taaleisen gebruiksaanwijzing IVDs

Op 16 december is de conceptregeling medisch hulpmiddelen gepubliceerd. Daarin wordt vastgehouden aan het huidige beleid: voor medisch hulpmiddelen die uitsluitend worden gebruikt door professionele zorgverleners kan de informatie in het Engels en hoeft de informatie (zoals de IFU) niet vertaald te worden.

21 januari 202064 x bekeken

Consequenties van IVDR voor laboratoria

De IVDR gaat niet alleen voor de bedrijven, maar ook voor andere partijen consequenties hebben. De laboratoriumprofessionals zijn zich ook aan het voorbereiden, bijv. als het gaat om de ‘in house tests’: de testen die in de laboratoria zelf worden ontwikkeld. Er is een aparte ‘taskforce IVDR’ ingesteld, die een leidraad voor laboratoria wil ontwikkelen voor de implementatie van de nieuwe wetgeving voor hun leden.

21 januari 2020130 x bekeken