Tachtig procent diabetici in eerste lijn behandeld

Van de 940.000 mensen met diabetes in Nederland krijgen 810.000 mensen zorg in de eerste lijn. Honderd duizend mensen worden in de tweede lijn behandeld en de overige 30.000 diabetespatiënten krijgen zorg in zowel de eerste- als de tweede lijn.
Dit blijkt uit de Factsheet Diabetes die Vektis heeft gepubliceerd. In een reactie laat Zorgverzekeraars Nederland weten dat deze cijfers goed aansluiten bij het streven naar meer zorg dicht bij huis en daarmee aan een verschuiving van zorg van het ziekenhuis naar bijvoorbeeld de huisarts. “Dat is prettiger voor de patiënt en bespaart bovendien kosten”, aldus ZN. “Daarnaast levert de nieuwe informatie van Vektis een bijdrage aan transparantie van de zorgkosten.”
 
Uit de factsheet blijkt ook dat er per gemeente verschillen zijn in de verdeling van diabetespatiënten over de eerste- en tweedelijnszorg. “Als er in een bepaald gebied bijvoorbeeld veel mensen gebruikmaken van zorg in het ziekenhuis is daar misschien ruimte voor substitutie van tweede- naar eerstelijnszorg”, zegt Martien Bouwmans, beleidsadviseur Zorg bij ZN. “De gegevens uit de factsheet helpt zorgverzekeraars om beter op maat zorg in te kopen. Zorgverleners kunnen zich bovendien vergelijken met zorgverleners in andere gebieden. Dat gaat op termijn nog beter want ZN werkt samen met Vektis aan nog meer verdiepende informatie voor zorgverleners.”
Gepubliceerd op:  20 augustus 2015 1185 x bekeken
Gerelateerde artikelen

FGM in basispakket voor diabetespatiënten met intensieve insulinebehandeling

De sensortechnologie Flash Glucose Monitoring (FGM) komt in het basispakket voor diabetespatiënten die afhankelijk zijn van een intensieve insulinetherapie en daarom vaak moeten vingerprikken. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft dit op 13 december 2019 bekendgemaakt.

18 december 2019887 x bekeken

Invitational Conference NIV over onderhoud diabetes richtlijnen

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft het initiatief genomen voor het project Modulair onderhoud diabetesrichtlijnen. Dit project wordt gefinancierd uit de stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten en ondersteund door het Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten en heeft tot doel het modulair herzien van de diabetesrichtlijnen die zijn ontwikkeld onder auspiciën van de NIV en zijn opgenomen in de Richtlijnendatabase.

8 mei 2019237 x bekeken